PL EN

Soil Science Annual
2019 - 70(4)

'ANGIELSKA KOREKTA JĘZYKOWA I TŁUMACZENIE ARTYKUŁÓW NA JĘZYK ANGIELSKI' oraz 'UTRZYMANIE OTWARTEGO DOSTĘPU DO ARTYKUŁÓW W SIECI INTERNET' – zadania finansowane w ramach umowy 753/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

ADAM BOGACZ, MARIA ANDRZEJCZAK, KLARA TOMASZEWSKA, MAGDA PODLASKA
s. 283-291
Wpływ człowieka na zawartość i zasoby metali ciężkich w przekształconych glebach na torfowisku Trzcińskie Mokradła
Anthropogenic impact on concentration of selected trace elements pools in transformed organic soils in Trzcińskie Mokradła Peatland, SW Poland
ANDREA KAŁUŻA-HAŁADYN, ELŻBIETA JAMROZ, JAKUB BEKIER
s. 292-297
Substancje humusowe kompostów o różnym stopniu dojrzałości, produkowanych ze stałych odpadów miejskich i biomasy roślin energetycznych
Humic substances of differently matured composts produced from municipal solid wastes and biomass of energetic plants
STANISŁAW GRUSZCZYŃSKI
s. 298-313
Predykcja właściwości gleb modelami uczenia maszynowego na podstawie odpowiedzi spektralnej prób glebowych w zakresie bliskiej podczerwieni
Prediction of soil properties with machine learning models based on the spectral response of soil samples in the near infrared range
JOLANTA KORZENIOWSKA, EWA STANISŁAWSKA-GLUBIAK, WOJCIECH LIPIŃSKI
s. 314-323
Opracowanie liczb granicznych niedoboru mikroelementów w glebie oznaczanych przy użyciu ekstrahenta Mehlich 3 dla polskich warunków glebowych. Część I. Pszenica
Development of the limit values of micronutrient deficiency in soil determined using Mehlich 3 extractant for Polish soil conditions. Part I. Wheat
EWA STANISŁAWSKA-GLUBIAK, JOLANTA KORZENIOWSKA, WOJCIECH LIPIŃSKI
s. 324-330
Opracowanie liczb granicznych niedoboru mikroelementów w glebie oznaczanych przy użyciu ekstrahenta Mehlich 3 dla polskich warunków glebowych. Część II. Rzepak
Development of the limit values of micronutrient deficiency in soil determined using Mehlich 3 extractant for Polish soil conditions. Part II. Rapeseed
s. 331-332
Recenzenci artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Soil Science Annual” w roku 2019
Reviewers of articles published in the “Soil Science Annual” journal in 2019

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam