PL EN

Soil Science Annual
2019 - 70(3)

'ANGIELSKA KOREKTA JĘZYKOWA I TŁUMACZENIE ARTYKUŁÓW NA JĘZYK ANGIELSKI' oraz 'UTRZYMANIE OTWARTEGO DOSTĘPU DO ARTYKUŁÓW W SIECI INTERNET' – zadania finansowane w ramach umowy 753/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

CEZARY KABAŁA
s. 184-192
Czarnoziem – gleba roku 2019 w Polsce. Geneza, klasyfikacja i użytkowanie czarnoziemów w Polsce
Chernozem (czarnoziem) – soil of the year 2019 in Poland. Origin, classification and use of chernozems in Poland
STEPAN POZNIAK
s. 193-197
Czarnoziemy Ukrainy
Chernozems of Ukraine: past, present and future perspectives
NIKOLAY KHITROV, MARIA SMIRNOVA, NIKOLAI LOZBENEV, EKATERINA LEVCHENKO, VASILIY GRIBOV, DANIIL KOZLOV, DMITRIY RUKHOVICH, NATALIA KALININA, POLINA KOROLEVA
s. 198-210
Pokrywa glebowa strefy leśno-stepowej i stepowej Niziny Wschodnioeuropejskiej
Soil cover patterns in the forest-steppe and steppe zones of the East European Plain
BEATA ŁABAZ, CEZARY KABAŁA, MICHAŁ DUDEK, JAROSŁAW WAROSZEWSKI
s. 211-224
Zróżnicowanie morfologiczne gleb czarnoziemnych w Polsce południowo-zachodniej
Morphological diversity of chernozemic soils in south-western Poland
MAREK DREWNIK, MARCIN ŻYŁA
s. 225-233
Właściwości i klasyfikacja silnie zerodowanych gleb po-czarnoziemnych występujących na Płaskowyżu Proszowickim (południowa Polska)
Properties and classification of heavily eroded post-chernozem soils in Proszowice Plateau (southern Poland)
JAROSŁAW LASOTA, EWA BŁOŃSKA, STANISŁAW ŁYSZCZARZ, ADRIAN SADOWY
s. 234-243
Siedliska leśne i lasy występujące na czarnoziemach w południowo-wschodniej Polsce
Forest habitats and forest types on chernozems in south-eastern Poland
CEZARY KABAŁA, PRZEMYSŁAW CHARZYŃSKI, SZABOLCS CZIGÁNY, TIBOR J. NOVÁK, MARTIN SAKSA, MARCIN ŚWITONIAK
s. 244-257
Przydatność World Reference Base for Soil Resources (WRB) do opisu i klasyfikacji gleb czarnoziemnych w Europie Środkowej
Suitability of World Reference Base for Soil Resources (WRB) to describe and classify chernozemic soils in Central Europe
JACEK CHODOROWSKI, PIOTR BARTMIŃSKI, ANDRZEJ PLAK, RYSZARD DĘBICKI
s. 258-269
Czarnoziemy Lubelszczyzny
Chernozems of Lubelszczyzna (eastern Poland)
BOŻENA SMRECZAK, JAN JADCZYSZYN, PIOTR SKŁODOWSKI
s. 270-280
Wartość użytkowa i rolnicze wykorzystanie czarnoziemów w Polsce
Agricultural suitability and land use of chernozems in Poland

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam