PL EN

Soil Science Annual
2019 - 70(2)

'ANGIELSKA KOREKTA JĘZYKOWA I TŁUMACZENIE ARTYKUŁÓW NA JĘZYK ANGIELSKI' oraz 'UTRZYMANIE OTWARTEGO DOSTĘPU DO ARTYKUŁÓW W SIECI INTERNET' – zadania finansowane w ramach umowy 753/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

CEZARY KABAŁA, PRZEMYSŁAW CHARZYŃSKI, JACEK CHODOROWSKI, MAREK DREWNIK, BARTŁOMIEJ GLINA, ANDRZEJ GREINERT, PIOTR HULISZ, MICHAŁ JANKOWSKI, JERZY JONCZAK, BEATA ŁABAZ, ANDRZEJ ŁACHACZ, MARIAN MARZEC, ŁUKASZ MENDYK, PRZEMYSŁAW MUSIAŁ, ŁUKASZ MUSIELOK, BOŻENA SMRECZAK, PAWEŁ SOWIŃSKI, MARCIN ŚWITONIAK, ŁUKASZ UZAROWICZ, JAROSŁAW WAROSZEWSKI
s. 71-97
Systematyka gleb Polski, wydanie szóste – podstawy teoretyczne, schemat klasyfikacji i korelacje
Polish Soil Classification, 6th edition – principles, classification scheme and correlations
MARCIN ŚWITONIAK, CEZARY KABAŁA, MAREK PODLASIŃSKI, BOŻENA SMRECZAK
s. 98-114
Propozycja korelacji jednostek glebowych wyróżnionych na mapie glebowo-rolniczej z typami i podtypami Systematyki gleb Polski (6. wydanie, 2019)
Proposal of the correlation between cartographic units on the agricultural soil map and types and subtypes of Polish Soil Classification (6th edition, 2019)
BOŻENA SMRECZAK, ANDRZEJ ŁACHACZ
s. 115-136
Typy gleb wyróżniane w klasyfikacji bonitacyjnej i ich odpowiedniki w 6. wydaniu Systematyki gleb Polski
Soil types specified in the bonitation classification and their analogues in the sixth edition of the Polish Soil Classification
VLADIMÍR ŠIMANSKÝ, MARTIN JURIGA, ŁUKASZ MENDYK
s. 137-146
Wpływ pozycji na stoku i sposobu użytkowania na wybrane właściwości w przypowierzchniowej warstwie gleby
Slope position and management practices as factors influencing selected properties of topsoil
ZYGMUNT BROGOWSKI, JÓZEF CHOJNICKI
s. 147-157
Właściwości sorpcyjne frakcji granulometrycznych w glebie brunatnej wyługowanej wytworzonej z gliny zwałowej
Sorption properties of granulometric fractions in Haplic Cambisol developed from boulder loam
MICHAŁ DUDEK, JAROSŁAW WAROSZEWSKI, CEZARY KABAŁA, BEATA ŁABAZ
s. 158-169
Właściwości i klasyfikacja wertisoli w warunkach zróżnicowania utworów macierzystych w rejonie Strzelina (SW Polska)
Vertisols properties and classification in relation to parent material differentiation near Strzelin (SW Poland)
ŁUKASZ MUSIELOK, MAREK DREWNIK, WOJCIECH SZYMAŃSKI, MATEUSZ STOLARCZYK
s. 170-177
Klasyfikacja gleb górskich piętra subalpejskiego – studium przypadku z Bieszczadów
Classification of mountain soils in a subalpine zone – a case study from the Bieszczady Mountains (SE Poland)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam