PL EN

Soil Science Annual
2019 - 70(1)

'ANGIELSKA KOREKTA JĘZYKOWA I TŁUMACZENIE ARTYKUŁÓW NA JĘZYK ANGIELSKI' oraz 'UTRZYMANIE OTWARTEGO DOSTĘPU DO ARTYKUŁÓW W SIECI INTERNET' – zadania finansowane w ramach umowy 753/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

PAWEŁ DŁUŻEWSKI, KATARZYNA WIATROWSKA, MICHAŁ KOZŁOWSKI
s. 3-12
Sezonowe zmiany zawartości węgla organicznego w porolnych glebach leśnych
Seasonal changes in organic carbon content in post-arable forest soils
EWA SZARA, TOMASZ SOSULSKI, MAGDALENA SZYMAŃSKA
s. 13-20
Wpływ wieloletniego wapnowania na sorpcję fosforu w glebie lekkiej
Impact of long-term liming on sandy soil phosphorus sorption properties
JACEK ANTONKIEWICZ, BARBARA KOŁODZIEJ, ELŻBIETA JOLANTA BIELIŃSKA, ANNA POPŁAWSKA
s. 21-33
Możliwości wykorzystania osadów ściekowych w uprawie roślin energetycznych na przykładzie mozgi trzcinowatej i miskantusa olbrzymiego
The possibility of using sewage sludge for energy crop cultivation exemplified by reed canary grass and giant miscanthus
WOJCIECH STĘPIEŃ, MONIKA KOBIAŁKA
s. 34-38
Wpływ wieloletniego nawożenia organicznego i mineralnego na wybrane właściwości fizykochemiczne gleby w monokulturze żyta i zmianowaniu pięciopolowym
Effect of long-term organic and mineral fertilisation on selected physico-chemical soil properties in rye monoculture and five-year crop rotation
MAŁGORZATA MAJDER-ŁOPATKA, WIESŁAW SZULC, BEATA RUTKOWSKA, DOMINIK PTASIŃSKI, WITOLD KAZBERUK
s. 39-43
Wpływ pożaru na wybrane właściwości fizykochemiczne gleby leśnej
Influence of fire on selected physico-chemical properties of forest soil
JOLANTA KWIATKOWSKA-MALINA, ANNA BIELSKA, ANDRZEJ SZYMON BORKOWSKI
s. 44-53
Mapy glebowe w skali 1:5000 jako źródło bazy danych o glebach z uwzględnieniem rozmycia gleb w Polsce
Soil maps at a scale of 1:5000 as a source of soil databases taking soil variability into consideration: a case study from Czermin commune, S Poland
AYOUB LAZAAR, HAMID MAHYOU, ASA GHOLIZADEH, KAMAL ELHA MMOUTI, MUHAMMAD BILAL, KARIM ANDICH, JEAN MICHEL ROGER, ABDELILAH MONIR, DAOUDA KOUOTOU
s. 54-63
Potencjał spektroskopii VIS-NIR do charakterystyki i rozróżnienia wierzchnich warstw różnych typów gleby na równinie Triffa (Maroko)
Potential of VIS-NIR spectroscopy to characterize and discriminate topsoils of different soil types in the Triffa plain (Morocco)
BOŻENA SMRECZAK
s. 64-68
Wspomnienie – Prof. dr hab. Alina Kabata-Pendias (1929–2019)
In memory of Professor Alina Kabata-Pendias (1929–2019)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam