PL EN

Soil Science Annual
2018 - 69(3)

'ANGIELSKA KOREKTA JĘZYKOWA I TŁUMACZENIE ARTYKUŁÓW NA JĘZYK ANGIELSKI' oraz 'UTRZYMANIE OTWARTEGO DOSTĘPU DO ARTYKUŁÓW W SIECI INTERNET' – zadania finansowane w ramach umowy 753/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

ANDREA KAŁUŻA-HAŁADYN, ELŻBIETA JAMROZ, JAKUB BEKIER
s. 155-159
Dynamika wybranych właściwości fizycznych i fizykochemicznych podczas kompostowania stałych odpadów komunalnych i biomasy roślin energetycznych
The dynamics of some physical and physico-chemical properties during composting of municipal solid wastes and biomass of energetic plants
JOZEF VARGA, RADOSLAVA KANIANSKA, JÁN SPIŠIAK
s. 160-168
Wpływ użytkowania gruntów i warunków geologicznych na wybrane fizyczne właściwości gleby w odniesieniu do liczebności i biomasy dżdżownic w przekroju wysokościowym na Słowacji
Impact of land use and geological conditions on selected physical soil properties in relation to the earthworm abundance and biomass along an altitudinal gradient in Slovakia
MAŁGORZATA BAĆMAGA, JADWIGA WYSZKOWSKA, JAN KUCHARSKI, PIOTR KACZYŃSKI
s. 169-176
Zmiany właściwości mikrobiologicznych gleby podczas degradacji fungicydów
Changes in microbiological properties of soil during fungicide degradation
SŁAWOMIR STANKOWSKI, MAGDALENA SOBOLEWSKA, ANNA JAROSZEWSKA, MARZENA GIBCZYŃSKA
s. 177-183
Wpływ nawożenia popiołem z biomasy, wapnem i gipsem na zawartość makro- i mikroskładników w glebie oraz ziarnie pszenicy jarej
Influence of biomass ash, lime and gypsum fertilization on macro- and microelement contents in the soil and grains of spring wheat
JACEK DŁUGOSZ, BARBARA KALISZ, ANDRZEJ ŁACHACZ
s. 184-193
Skład masy mineralnej odwodnionych gleb w dolinach rzecznych północno-wschodniej Polski
Mineral matter composition of drained floodplain soils in north-eastern Poland
RENATA GAJ, ANNA BUDKA, JACEK ANTONKIEWICZ, KRZYSZTOF BĄK, PAULINA IZYCHARD
s. 194-204
Wpływ wieloletniego stosowania gnojowicy i pofermentu na zmiany zawartości przyswajalnych form makroskładników w glebie
Effect of long-term slurry application on contents of available forms of soil macronutrients

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam