PL EN

Soil Science Annual
2018 - 69(2)

'ANGIELSKA KOREKTA JĘZYKOWA I TŁUMACZENIE ARTYKUŁÓW NA JĘZYK ANGIELSKI' oraz 'UTRZYMANIE OTWARTEGO DOSTĘPU DO ARTYKUŁÓW W SIECI INTERNET' – zadania finansowane w ramach umowy 753/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

CEZARY KABAŁA
s. 63-74
Rędzina – Gleba Roku 2018 w Polsce. Wprowadzenie do genezy, klasyfikacji i użytkowania rędzin
Rendzina (rędzina) – Soil of the Year 2018 in Poland. Introduction to origin, classification and land use of rendzinas
KATARZYNA WASAK, MAREK DREWNIK
s. 75-87
Sekwestracja węgla organicznego w rędzinach – praca przeglądowa
Sequestration of organic carbon in rendzinas: a review
ANNA MIECHÓWKA, MAREK DREWNIK
s. 88-100
Rędziny Tatr – praca przeglądowa
Rendzina soils in the Tatra Mountains, central Europe: a review
KRYSTYNA CIARKOWSKA, ANNA MIECHÓWKA
s. 101-108
Rędziny gipsowe Niecki Nidziańskiej (południowa Polska)
Gypsic rendzinas of Nida Basin (southern Poland): a review
BOŻENA LEMKOWSKA, PAWEŁ SOWIŃSKI
s. 109-120
Rędziny pojeziorne Pojezierza Mazurskiego
Limnic Rendzinas in the Mazurian Lakeland (NE Poland)
JAROSŁAW LASOTA, EWA BŁOŃSKA, PIOTR PACANOWSKI
s. 121-129
Siedliska leśne i lasy na rędzinach w Polsce
Forest sites and forest types on rendzinas in Poland
RYSZARD MAZUREK, JOANNA BEATA KOWALSKA, PAWEŁ ZADROŻNY, MICHAŁ GĄSIOREK, HALINA KOZAK
s. 130-141
Zróżnicowanie rędzin w Ojcowskim Parku Narodowym jako efekt czynnika litologicznego
Rendzinas diversity of the Ojców National Park as an effect of lithological factors
BOŻENA SMRECZAK, JAN JADCZYSZYN, CEZARY KABAŁA
s. 142-151
Przydatność rolnicza rędzin w Polsce
Agricultural suitability of rendzinas in Poland

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam