PL EN

Soil Science Annual
2018 - 69(1)

'ANGIELSKA KOREKTA JĘZYKOWA I TŁUMACZENIE ARTYKUŁÓW NA JĘZYK ANGIELSKI' oraz 'UTRZYMANIE OTWARTEGO DOSTĘPU DO ARTYKUŁÓW W SIECI INTERNET' – zadania finansowane w ramach umowy 753/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

PIOTR HEWELKE, EDYTA HEWELKE, RYSZARD OLESZCZUK, MARCIN KWAS
s. 3-10
Zastosowanie wybranych funkcji pedotransfer do wyznaczania retencji wodnej mad
The application of pedotransfer functions in the estimation of water retention in alluvial soils in Żuławy Wiślane, northern Poland
KATARZYNA KAJKA, BEATA RUTKOWSKA
s. 11-16
Nagromadzenie wybranych metali ciężkich w glebach i mniszku pospolitym (Taraxacum officinale) w sąsiedztwie ulicy o dużym natężeniu ruchu
Accumulation of selected heavy metals in soils and common dandelion (Taraxacum officinale) near a road with high traffic intensity
KRZYSZTOF PAPUGA, JAROSŁAW KASZUBKIEWICZ, WITOLD WILCZEWSKI, MICHAŁ STAŚ, JERZY BELOWSKI, DOROTA KAWAŁKO
s. 17-27
Analiza składu granulometrycznego gleby metodą dynamometryczną – porównanie z metodą pipetową i areometryczną
Soil grain size analysis by the dynamometer method – a comparison to the pipette and hydrometer method
MACIEJ SWĘD, PRZEMYSŁAW NIEDZIELSKI
s. 28-38
Geochemia i mineralogia technogenicznych utworów glebowych wykształconych na hałdach dawnego górnictwa rud żelaza na obszarze nieczynnej kopalni Ławęczna (Góry Świętokrzyskie)
Geochemistry and mineralogy of technogenic soils developed on old mine heaps of abandoned iron ore mines in the Ławęczna area (Holy Cross Mountains, south-central Poland)
HUBERT WARZYŃSKI, AGNIESZKA SOSNOWSKA, ANDRZEJ HARASIMIUK
s. 39-48
Wpływ zróżnicowanej zawartości materii organicznej i węglanów na wyniki oznaczania składu granulometrycznego metodą areometryczną Casagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego
Effect of variable content of organic matter and carbonates on results of determination of granulometric composition by means of Casagrande’s areometric method in modification by Prószyński
ŁUKASZ UZAROWICZ, WOJCIECH KWASOWSKI, OLGA ŚPIEWAK, MARCIN ŚWITONIAK
s. 49-59
Wskaźniki pedogenezy w glebach technogenicznych (Technosols) ukształtowanych na składowisku popiołów przy Elektrowni Bełchatów
Indicators of pedogenesis of Technosol developed in an ash settling pond at the Bełchatów thermal power station (central Poland)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam