PL EN

Soil Science Annual
2017 - 68(4)

ANGIELSKA KOREKTA JĘZYKOWA ORAZ TŁUMACZENIE ARTYKUŁÓW NA JĘZYK ANGIELSKI oraz UTRZYMANIE OTWARTEGO DOSTĘPU DO ARTYKUŁÓW W SIECI INTERNET - zadania finansowane w ramach umowy 709/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

s. 166
Recenzenci artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Soil Science Annual” w roku 2017
Reviewers of articles published in the “Soil Science Annual” journal in 2017
MICHAŁ KOZŁOWSKI, JOLANTA KOMISAREK
s. 167-173
Czasowe zmiany zalegania zwierciadła wód gruntowych w glebach układu toposekwencyjnego Pojezierza Poznańskiego (zachodnia Polska)
Temporal water table changes in soil toposequence of the Poznań Lakeland (western Poland)
IZABELA KUNA-BRONIOWSKA, HALINA SMAL
s. 174-181
Miary statystyczne centralnej tendencji aktywności jonów H+ i pH
Statistical measures of the central tendency for H+ activity and pH
SZYMON BIJAK
s. 182-188
Wybrane właściwości gleb organicznych borealnych świerczyn bagiennych Puszczy Rominckiej (NE Polska)
Selected properties of organic soils under boreal mire spruce forest in the Romincka Forest, NE Poland
PRZEMYSŁAW WINIAREK, ANETA KRUK
s. 189-196
Pozostałości pestycydów w glebach wzdłuż linii kolejowych
Pesticide residues in soils along railway lines
MICHAŁ KOZŁOWSKI, JOLANTA KOMISAREK
s. 197-204
Analiza przydatności polskiej klasyfikacji uziarnienia gleb PTG 2008 dla potrzeb oceny zdolności retencyjnych i właściwości hydraulicznych
Analysis of the suitability of Polish soil texture classification for estimating soil water retention and hydraulic properties
TOMASZ WANIC, JAN BODZIARCZYK, MICHAŁ GĄSIOREK, PAWEŁ HAWRYŁO, AGNIESZKA JÓZEFOWSKA, BARTŁOMIEJ KAJDAS, RYSZARD MAZUREK, MARTA SZOSTAK, MICHAŁ USIEŃ, PIOTR WĘŻYK, PAWEŁ ZADROŻNY, KAROLINA ZIĘBA-KULAWIK, TOMASZ ZALESKI
s. 205-211
Trofizm gleb leśnych Pienińskiego Parku Narodowego
Trophic conditions of forest soils of the Pieniny National Park, southern Poland

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam