PL EN

Soil Science Annual
2017 - 68(3)

ANGIELSKA KOREKTA JĘZYKOWA ORAZ TŁUMACZENIE ARTYKUŁÓW NA JĘZYK ANGIELSKI oraz UTRZYMANIE OTWARTEGO DOSTĘPU DO ARTYKUŁÓW W SIECI INTERNET - zadania finansowane w ramach umowy 709/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

MACIEJ MARKIEWICZ, SŁAWOMIR S. GONET, WŁODZIMIERZ MARSZELEWSKI, ŁUKASZ MENDYK, MARCIN SYKUŁA
s. 115-124
Zróżnicowanie i zmiany użytkowania gleb w otoczeniu zanikłego jeziora Gardeja (Polska północna)
Differentiation of soils and land use changes in the vicinity of the disappeared Gardeja lake (Northern Poland)
WOJCIECH PIASZCZYK, EWA BŁOŃSKA, JAROSŁAW LASOTA
s. 125-131
Badania nad wpływem nawożenia organicznego na glebową materię organiczną oraz aktywność enzymatyczną gleb szkółki leśnej
Study on the effect of organic fertilizers on soil organic matter and enzyme activities of soil in forest nursery
GRZEGORZ JARNUSZEWSKI
s. 132-139
Wybrane właściwości fizyczne murszy wytworzonych na węglanowych osadach wapiennych w NW Polsce
Some physical properties of mursh developed on limnic limestones in NW Poland
AGATA BARTKOWIAK, JOANNA LEMANOWICZ
s. 140-148
Oddziaływanie pożaru lasu na zmiany zawartości form całkowitych i przyswajalnych wybranych metali ciężkich oraz aktywności katalazy w glebie
Effect of forest fire on changes in the content of total and available forms of selected heavy metals and catalase activity in soil
MILENA KOSIOREK, MIROSŁAW WYSZKOWSKI
s. 149-154
Wpływ obornika, iłu, węgla drzewnego, zeolitu i tlenku wapnia na wybrane właściwości gleby zanieczyszczonej kobaltem
Effect of manure, clay, charcoal, zeolite, and calcium oxide on some properties of soil contaminated with cobalt
ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, BEATA KUZIEMSKA, IZABELA ŁOZAK, MONIKA KOŻUCHOWSKA
s. 155-163
Wpływ zróżnicowanych dawek azotu na zawartość i akumulację miedzi oraz cynku w łubinie żółtym
Effect of various nitrogen doses on copper and zinc accumulation in yellow lupine biomass

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam