PL EN

Soil Science Annual
2017 - 68(2)

ANGIELSKA KOREKTA JĘZYKOWA ORAZ TŁUMACZENIE ARTYKUŁÓW NA JĘZYK ANGIELSKI oraz UTRZYMANIE OTWARTEGO DOSTĘPU DO ARTYKUŁÓW W SIECI INTERNET - zadania finansowane w ramach umowy 709/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

ANNA KARCZEWSKA, CEZARY KABAŁA
s. 67-80
Analiza ryzyka środowiskowego jako nowa podstawa oceny stanu zanieczyszczenia gleb w polskim prawie
Environmental risk assessment as a new basis for evaluation of soil contamination in Polish law
IWONA MAKUCH-PIETRAŚ, NATALIA PIĘTA, MARCIN PIENIĄŻEK
s. 81-86
Wpływ rekreacji i turystyki na wybrane właściwości gleb na obszarze rezerwatu Lisia Góra w Rzeszowie
Impact of recreation and tourism on selected soil characteristics in the Lisia Góra Nature Reserve area (south-east Poland)
ARTUR KOMOROWSKI, WIESŁAW SZULC
s. 87-92
Ocena oddziaływania ciągów komunikacyjnych na zawartość pierwiastków śladowych w glebach na przykładzie aglomeracji warszawskiej
Impact of traffic routes on the content of trace elements in soils in Warsaw agglomeration
ALEKSANDRA KOWALCZYK, WIESŁAW SZULC
s. 93-98
Ocena oddziaływania ciągów komunikacyjnych na zawartość pierwiastków śladowych w roślinach na przykładzie aglomeracji warszawskiej
Effect of traffic routes on the trace element concentration in plants in the Warsaw agglomeration
WOJCIECH KĘPKA, JACEK ANTONKIEWICZ, FLORIAN GAMBUŚ, ROBERT WITKOWICZ
s. 99-105
Wpływ komunalnego osadu ściekowego na zawartość, wykorzystanie i stosunki masowe wybranych składników w biomasie jęczmienia jarego
The effect of municipal sewage sludge on the content, use and mass ratios of some elements in spring barley biomass
NATALIA TATUŚKO, DONATA KOSICKA-DZIECHCIAREK, MATEUSZ PLUTA
s. 106-112
Wpływ jakości słomy pszenicy na tempo jej mineralizacji w glebie
The effect of wheat straw quality on the rate of its mineralisation in soil

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam