PL EN

Soil Science Annual
2017 - 68(1)

ANGIELSKA KOREKTA JĘZYKOWA ORAZ TŁUMACZENIE ARTYKUŁÓW NA JĘZYK ANGIELSKI oraz UTRZYMANIE OTWARTEGO DOSTĘPU DO ARTYKUŁÓW W SIECI INTERNET - zadania finansowane w ramach umowy 709/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

SYLWIA PINDRAL, MARCIN ŚWITONIAK
s. 2-10
Przydatność map glebowo-rolniczych w określaniu klas ogłowienia gleb
The usefulness of soil-agricultural maps to identify classes of soil truncation
MICHAŁ KOZŁOWSKI, JOLANTA KOMISAREK
s. 11-18
Zróżnicowanie składu granulometrycznego w wybranych glebach płowych zaciekowych Równiny Opalenickiej
Textural diversity in selected Retisols in the catena of the Opalenica Plain (western Poland)
MAŁGORZATA WAWER, MARZENA RACHWAŁ, JOANNA KOWALSKA
s. 19-26
Wpływ ekranów akustycznych na rozprzestrzenianie się i depozycję zanieczyszczeń komunikacyjnych w glebach
Impact of noise barriers on the dispersal of solid pollutants from car emissions and their deposition in soil
JOANNA KOWALSKA, BARTŁOMIEJ KAJDAS, TOMASZ ZALESKI
s. 27-38
Zróżnicowanie morfologicznych, fizycznych i chemicznych właściwości gleb zasobnych w węglan wapnia na obszarze Pienin (południowa Polska)
Variability of morphological, physical and chemical properties of soils derived from carbonate-rich parent material in the Pieniny Mountains (south Poland)
WOJCIECH OWCZARZAK, ANDRZEJ MOCEK, ZBIGNIEW KACZMAREK, PIOTR GAJEWSKI, BARTŁOMIEJ GLINA
s. 39-45
Zmiany gospodarki wodnej gleb w rejonie przylegającym do odkrywkowej kopalni węgla brunatnego „Tomisławice” (centralna Polska)
Changes of soil water regime types in the area adjacent to the Tomisławice open-cast lignite mine (central Poland)
PIOTR HULISZ, WOJCIECH KWASOWSKI, JERZY PRACZ, RYSZARD MALINOWSKI
s. 46-54
Kwaśne gleby siarczanowe w polskiej strefie brzegowej
Coastal acid sulphate soils in Poland: a review
TOMASZ SOSULSKI, MAGDALENA SZYMAŃSKA, EWA SZARA
s. 55-64
Ocena możliwości redukcji emisji N2O z gleb uprawnych Polski
Assessment of various practices of the mitigation of N2O emissions from the arable soils of Poland

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam