PL EN

Soil Science Annual
2016 - 67(4)

s. 162
Recenzenci artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Soil Science Annual” w roku 2016
Reviewers of articles published in the “Soil Science Annual” journal in 2016
KNAP R., KANIUCZAK J., HAJDUK E., SZEWCZYK A.
s. 163-172
Właściwości wybranych gruntów zdegradowanych i zrekultywowanych po Kopalni Siarki „Jeziórko”
Properties of degraded and reclaimed soils in the area of the abandoned “Jeziórko” sulfur mine (Poland)
BŁOŃSKA E., LASOTA J., ZWYDAK M., PIASZCZYK W.
s. 173-178
Wpływ zmieszania drzewostanu na aktywność enzymatyczną i pozostałe właściwości gleb
Stand mixing effect on enzyme activity and other soil properties
GAJEWSKI P.
s. 179-184
Wpływ preparatu EM-A na właściwości struktury różnych gleb mineralnych
Influence of the EM-A preparation on the structure properties in various mineral soils
GLINA B., BOGACZ A.
s. 185-189
Wybrane problemy klasyfikacji gleb organicznych obszarów górskich w odniesieniu do Systematyki Gleb Polski (2011)
Selected issues relating to classification of mountain organic soils in Poland according to the Polish Soil Classification (2011)
ŁUKOWSKI A., WIATER J.
s. 190-196
Zawartość i rozpuszczalność ołowiu w glebach uprawnych Podlasia
The content and solubility of lead in arable soils of the Podlasie Province (eastern Poland)
TOŁOCZKO W.
s. 197-203
Metoda oznaczania jodu I-127 w glebach
Method for determining iodine-127 in soils

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam