PL EN

Soil Science Annual
2016 - 67(3)

ŚWITONIAK M., KABAŁA C., CHARZYŃSKI P.
s. 103-116
Propozycja anglojęzycznych nazw jednostek Systematyki gleb Polski
Proposal of English equivalents for the soil taxa names in the Polish Soils Classification
WYSOKIŃSKI A., KALEMBASA S., KUZIEMSKA B., ŁOZAK I., MUCUŚ Ł.
s. 117-123
Zawartość chromu i miedzi w roślinach i glebie nawożonej osadami ściekowymi z dodatkiem różnych ilości CaO lub popiołu z węgla brunatnego
The content of chromium and copper in plants and soil fertilized with sewage sludge with addition of various amounts of CaO and lignite ash
KĘPKA W., ANTONKIEWICZ J., JASIEWICZ C., GAMBUŚ F., WITKOWICZ R.
s. 124-130
Wpływ komunalnego osadu ściekowego na skład chemiczny jęczmienia jarego
The effect of municipal sewage sludge on the chemical composition of spring barley
JONCZAK J., DEGÓRSKI M., KRUCZKOWSKA B.
s. 131-139
Porównanie cech ultramorfoskopowych powierzchni ziaren pyłu kwarcowego w dwóch glebach piaszczystych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej
Comparing quartz silt surface microstructures in two sandy soils in young-glacial landscape of northern Poland
SOWIŃSKI P.
s. 140-150
Uziarnienie gleb w krajobrazie młodoglacjalnym w odniesieniu do ich położenia na stoku w dolinie rzeki Łyny
Effect of slope position on soil particle-size distribution in young glacial landscape (Łyna River valley, NE Poland)
MEDYŃSKA-JURASZEK A.
s. 151-157
Biowęgiel jako dodatek do gleb
Biochar as a soil amendment

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam