PL EN

Soil Science Annual
2016 - 67(2)

SZOPKA K., KABAŁA C., KARCZEWSKA A., JEZIERSKI P., BOGACZ A., WAROSZEWSKI J.
s. 46-56
Zasoby węgla organicznego zakumulowane w poziomach powierzchniowych gleb leśnych na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego (południowo-zachodnia Polska)
The pools of soil organic carbon accumulated in the surface layers of forest soils in the Karkonosze Mountains, SW Poland
LEMKOWSKA B.
s. 57-63
Zróżnicowanie podłoża torfowisk niskich Pojezierza Mrągowskiego na tle plejstoceńskiej morfogenezy terenu
Differentiation of fen bedrock in the Mrągowo Lakeland (NE Poland) in relation to Pleistocene terrain morphogenesis
GLINA B., BOGACZ A., WOŹNICZKA P.
s. 64-72
Mineralizacja organicznych związków azotu w odwodnionych glebach z obszaru torfowisk użytkowanych leśnie w Parku Narodowym Gór Stołowych (Sudety Środkowe)
Nitrogen mineralization in forestry-drained peatland soils in the Stołowe Mountains National Park (Central Sudetes Mts)
DĄBKOWSKA-NASKRĘT H., RÓŻAŃSKI S., BARTKOWIAK A.
s. 73-78
Formy i mobilność pierwiastków śladowych w glebach terenów parkowych Bydgoszczy
Forms and mobility of trace elements in soils of park areas from the city of Bydgoszcz, north Poland
ANDRZEJCZAK M., BOGACZ A., TOMASZEWSKA K., PODLASKA M.
s. 79-87
Szata roślinna, właściwości i wiek gleb organicznych na powierzchniach po eksploatacji torfu Trzcińskich Mokradeł (Sudety Zachodnie)
Plant communities, properties, and age of organic soils in the post-extraction sites of the Trzcińskie Mokradła Peatland (Sudetes Mts., SW Poland)
KABAŁA C., ŚWITONIAK M., CHARZYŃSKI P.
s. 88-100
Korelacja między Systematyką gleb Polski (2011) a Światową Bazą Referencyjną Zasobów Glebowych WRB (2015)
Correlation between the Polish Soil Classification (2011) and international soil classification system World Reference Base for Soil Resources (2015)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam