PL EN

Soil Science Annual
2016 - 67(1)

GLINA B., GAJEWSKI P., KACZMAREK Z., OWCZARZAK W., RYBCZYŃSKI P.
s. 3-9
Aktualny stan gleb torfowisk niskich jako efekt długoletniego drenażu – wstępne wyniki badań ekosystemów torfowiskowych Doliny Grójeckiej
Current state of peatland soils as an effect of long-term drainage – preliminary results of peatland ecosystems investigation in the Grójecka Valley (central Poland)
GAŁKA B., KABAŁA C., KARCZEWSKA A., SOWIŃSKI J., JAKUBIEC J.
s. 10-16
Przestrzenne zróżnicowanie właściwości gleb w obrębie intensywnie użytkowanego pola doświadczalnego
Variability of soil properties in an intensively cultivated experimental field
MENDYK Ł., CHARZYŃSKI P.
s. 17-23
Stopień przykrycia gleby jako czynnik wpływający na zanieczyszczenie gleb miejskich wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA)
Soil sealing degree as factor influencing urban soil contamination with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
JARNUSZEWSKI G.
s. 24-31
Charakterystyka wybranych fizycznych i chemicznych właściwości gleb pobagiennych wytworzonych na węglanowych osadach limnicznych w sąsiedztwie jeziora Dubie (woj. zachodniopomorskie)
Characterization of some physical and chemical properties of post-bog soils developed from limnic deposits in vicinity of lake Dubie (Western Pomerania, NW Poland)
KANIA M., GRUBA P.
s. 32-36
Ocena wybranych właściwości gleb leśnych za pomocą spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIR)
Estimation of selected properties of forest soils using near-infrared spectroscopy (NIR)
HULISZ P.
s. 37-44
Marsze w polskiej strefie przybrzeżnej: charakterystyka i problemy klasyfikacji tych gleb
Coastal marsh soils in Poland: characteristics and problems of classification

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam