PL EN

Soil Science Annual
2015 - 66(4)

s. 160
Recenzenci artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Soil Science Annual” w roku 2015
Reviewers of articles published in the “Soil Science Annual” journal in 2015
LEMKOWSKA B.
s. 161-167
Zróżnicowanie podłoża torfowisk niskich Pojezierza Ełckiego na tle późnoplejstoceńskiej morfogenezy terenu
Differentiation of fen bedrock in the Ełk Lakeland (NE Poland) in relation to late Pleistocene terrain morphogenesis
JARNUSZEWSKI G.
s. 168-179
Właściwości chemiczne gleb organicznych wytworzonych na kredzie jeziornej z okolic jezior: Strzeszowskie, Sitno i Sierakowo (woj. zachodniopomorskie)
Chemical properties of organic soils developed from lacustrine chalk near the lakes Strzeszowskie, Sitno, and Sierakowo (Western Pomerania, north Poland)
MUSZTYFAGA E., KABAŁA C.
s. 180-190
Uziarnienie gleb płowych zaciekowych spiaszczonych (Albeluvisols, Glossic Planosols) na Dolnym Śląsku
Lithological discontinuity in Glossic Planosols (Albeluvisols) of Lower Silesia (SW Poland)
KACZMAREK Z., GAJEWSKI P., MOCEK A., OWCZARZAK W., GLINA B.
s. 191-197
Właściwości fizyczne i wodne wybranych polskich gleb ciężkich o różnej genezie
Physical and water properties of selected Polish heavy soils of various origins
CHOJNICKI J., KWASOWSKI W., PIOTROWSKI M., OKTABA L., KONDRAS M.
s. 198-203
Pierwiastki śladowe w uprawnych glebach brunatnych i płowych wytworzonych z gliny zwałowej i piasków fluwioglacjalnych Wysoczyzny Skierniewickiej (centralna Polska)
Trace elements in arable Cambisols and Luvisols developed from boulder loam and fluvioglacial sands of the Skierniewicka Upland (central Poland)
KABAŁA C., MUSZTYFAGA E.
s. 204-213
Gleby płowe w systematyce gleb Polski i w klasyfikacjach międzynarodowych
Clay-illuvial soils in the Polish and international soil classifications

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam