PL EN

Soil Science Annual
2015 - 66(2)

PĄCZKA G., MAZUR-PĄCZKA A., KOSTECKA J.
s. 47-51
Badania fauny glebowej w Polsce - dżdżownice (Lumbricidae)
Soil fauna research in Poland: earthworms (Lumbricidae)
HAJDUK E., WŁAŚNIEWSKI S., SZPUNAR-KROK E.
s. 52-56
Wpływ uprawy roślin motylkowatych na kształtowanie zawartości węgla organicznego w glebie piaszczystej
Influence of legume crops on content of organic carbon in sandy soil
ŚWITONIAK M.
s. 57-66
Problemy klasyfikacji gleb deluwialnych obszarów młodoglacjalnych na przykładzie Pojezierza Chełmińskiego i Brodnickiego
Issues relating to classification of colluvial soils in young morainic areas (Chełmno and Brodnica Lake District, northern Poland)
HULISZ P., MICHALSKI A., DĄBROWSKI M., KUSZA G., ŁĘCZYŃSKI L.
s. 67-74
Zmiany pokrywy glebowej spowodowane działalnością człowieka w rejonie ujścia Przekopu Wisły
Human-induced changes in the soil cover at the mouth of the Vistula River Cross-Cut (northern Poland)
GAJEWSKI P., KACZMAREK Z., OWCZARZAK W., MOCEK A., GLINA B.
s. 75-81
Wybrane właściwości fizyczne i wodne gleb przyległych do planowanej odkrywki węgla brunatnego „Drzewce” (środkowa Polska)
Selected physical and water properties of soils located in the vicinity of proposed opencast lignite mine “Drzewce” (middle Poland)
UZAROWICZ Ł., ZAGÓRSKI Z.
s. 82-91
Skład mineralny i chemiczny technogenicznych utworów glebowych (Technosols) wytworzonych z odpadów popiołowo-żużlowych z wybranych polskich elektrowni węglowych
Mineralogy and chemical composition of technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and bottom ash from selected thermal power stations in Poland
CHOJNICKI J.
s. 92-95
Wspomnienie o prof. dr hab. Krystynie Czarnowskiej (1926-2015)
In memory of Professor Krystyna Czarnowska (1926-2015)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam