PL EN

Soil Science Annual
2015 - 66(1)

ROGÓŻ A., TABAK M.
s. 3–9
Zawartość wybranych makroelementów w glebach oraz w ziemniakach i burakach pastewnych przy zmiennym odczynie gleby
Contents of selected macroelements in soils, potatoes and fodder beets at variable soil reaction
KUZIEMSKA B., WIEREMIEJ W., JAREMKO D., BIK B., TRĘBICKA J., KLEJ P.
s. 10–16
Wpływ wapnowania i dodatku materiałów organicznych na zawartość niklu w kupkówce pospolitej oraz we frakcjach w glebie zanieczyszczonej tym pierwiastkiem
Effect of liming and addition of organic materials to the nickel content in biomass of cocksfoot and his fractions in soil contaminated with this element
RAMEEH V., GERAMI M.
s. 17–20
Wpływ zasolenia gleby na cechy fenotypowe, wysokość oraz plon nasion w genotypach rzepaku
Soil salinity effects on phenological traits, plant height and seed yield in rapeseed genotypes
BROGOWSKI Z., KWASOWSKI W.
s. 21–28
Próba wykorzystania uziarnienia gleby do obliczania zawartości wody niedostępnej dla roślin
An attempt of using soil grain size in calculating the capacity of water unavailable to plants
MENDYK Ł., ŚWITONIAK M., BEDNAREK R., FALKOWSKI A.
s. 29–35
Geneza i pozycja systematyczna gleb wykształconych z osadów niecki dawnego stawu młyńskiego Oleszek (Pojezierze Chełmińskie)
Genesis and classification of the soils developed from the sediments of the former Oleszek mill pond basin (the Chełmińskie Lakeland, N Poland)
SZEWCZYK A., KANIUCZAK J., HAJDUK E., KNAP R.
s. 36–44
Właściwości fizykochemiczne i chemiczne wybranych gleb z otoczenia Magurskiego Parku Narodowego
Physical and chemical properties of selected soils from the surroundings of the Magura National Park (southern Poland)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam