PL EN

Soil Science Annual
2014 - 65(4)

s. 138
Recenzenci artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Soil Science Annual” w roku 2014
Reviewers of articles published in the “Soil Science Annual” journal in 2014
BROGOWSKI Z., KWASOWSKI W., MADYNIAK R.
s. 139-149
Obliczanie gęstości fazy stałej, gęstości objętościowej i porowatości gleby w oparciu o skład granulometryczny
Calculating particle density, bulk density, and total porosity of soil based on its texture
BROGOWSKI Z., KWASOWSKI W.
s. 150-155
Udział frakcji granulometrycznych w rozmieszczeniu fosforu w glebie staroaluwialnej
Contribution of granulometric fractions in phosphorus distribution in old alluvial soil
DEC D.
s. 156-160
Ocena aktywności mikrobiologicznej w glebach rolniczych i miejskich
Assessment of the microbiological activity in agricultural and urban soils
KUŚMIERZ A., KISIEL M.
s. 161-169
Analiza stanu gleb w raportach o oddziaływaniu na środowisko wybranych obiektów gospodarki odpadami
Analysis of soil condition in environmental impact assessment reports of selected waste management facilities in Poland
UZAROWICZ Ł., SZAFRANEK A., KURBIEL M.
s. 170-179
Problemy gleboznawczej klasyfikacji bonitacyjnej gruntów rolnych w zasięgu oddziaływania leja depresyjnego KWB „Bełchatów”
Problems with the soil classification and quality assessment of agricultural lands in the range of cone of depression around the “Bełchatów” open pit lignite mine (Poland)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam