PL EN

Soil Science Annual
2014 - 65(3)

ŁABAZ B., BOGACZ A., KABAŁA C.
s. 103-110
Antropogeniczne przekształcenia gleb w Dolinie Baryczy – wnioski dotyczące klasyfikacji gleb
Anthropogenic transformation of soils in the Barycz valley – conclusions for soil classification
ZAPKO Y., DESYATNIK K., DMYTRUK Y.
s. 111-117
Ocena zmian niektórych funkcji kwaśnych gleb na Ukrainie po zastosowaniu polepszaczy chemicznych
Assessment of changes of some functions of Ukrainian acid soils after chemical amelioration
ANTONKIEWICZ J., PEŁKA R.
s. 118-125
Frakcje metali ciężkich w glebie po zastosowaniu komunalnego osadu ściekowego, popiołu paleniskowego i torfu
Fractions of heavy metals in soil after the application of municipal sewage sludge, peat, and furnace ash
KALEMBKIEWICZ J., SITARZ-PALCZAK E., SOČO E., NOWAK D., TROJNAR I.
s. 126-129
Badania mobilnych frakcji metali w opadzie pyłowym i możliwość migracji metali do gleby
Mobile fractions in dustfall and possible migration of metals to soil
CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., KWASOWSKI W.
s. 130-135
Wspomnienie o prof. dr hab. Krystynie Koneckiej-Betley (1922–2014)
In memory of Professor Krystyna Konecka-Betley (1922–2014)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam