PL EN

Soil Science Annual
2014 - 65(2)

ABDEL-FATTAH M.K.
s. 51-58
Poprawa właściwości gleb zasolonych z wykorzystaniem procesów elektrochemicznych: studium przypadku z równiny Sahl El-Tina (Egipt)
Reclaiming saline-sodic soils using electrochemical processes: a case study from Sahl El-Tina plain, Egypt
GIBCZYŃSKA M., STANKOWSKI S., HURY G., KUGLARZ K.
s. 59-64
Wpływ stosowania wapna, popiołu z biomasy i kompostu na właściwości chemiczne gleby
Effects of limestone, ash from biomass and compost use on chemical properties of soil
JESKE A.
s. 65-71
Wykorzystanie zaawansowanych programów komputerowych do specjacji metali ciężkich w glebach i innych próbkach środowiskowych
Use of innovative and advanced computer simulations of chemical speciation of heavy metals in soils and other environmental samples
ORZECHOWSKI M., SMÓLCZYŃSKI S., DŁUGOSZ J., POŹNIAK P.
s. 72-79
Uziarnienie gleb wytworzonych z osadów glacjolimnicznych (zastoiskowych) w badaniach metodą areometryczną, pipetową i dyfrakcji laserowej
Measurements of texture of soils formed from glaciolimnic sediments by areometric method, pipette method and laser diffraction method
ŁABAZ B., KABAŁA C.
s. 80-90
Geneza, właściwości i klasyfikacja czarnych ziem w Polsce
Origin, properties and classification of “black earths” in Poland
KABAŁA C.
s. 91-98
Systematyka gleb Polski – stan aktualny i dalszy rozwój
Classification of Polish Soils – current state and further development
s. 99
Errata do artykułu pt. „Influence of human activities on the soils of Debrecen, Hungary” (autorzy: Gábor Sándor i György Szabó) opublikowanego w Soil Science Annual w 2014 roku (tom 65, zeszyt 1)
Erratum to the article entitled “Influence of human activities on the soils of Debrecen, Hungary” by Gábor Sándor and György Szabó, published in Soil Science Annual in 2014 (volume 65, issue 1)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam