PL EN

Soil Science Annual
2013 - 64(4)

s. 122
Recenzenci artykułów opublikowanych w „Soil Science Annual” w roku 2013
Reviewers of articles published in the “Soil Science Annual” in 2013
GLINA B., JEZIERSKI P., KABAŁA C.
s. 123-129
Fizyczne i wodne właściwości gleb płowych zaciekowych Dolnego Śląska
Physical and water properties of Albeluvisols in the Silesian Lowland (SW Poland)
JONCZAK J.
s. 130-134
Wpływ procesu suszenia próbek gleb torfowych na zawartość frakcji węgla i azotu
Effect of peat samples drying on measured content of carbon and nitrogen fractions
LEMKOWSKA B.
s. 135-139
„Rędziny czwartorzędowe” w Systematyce gleb Polski
“Quaternary rendzinas” in the Systematics of Polish Soil
DOMAŃSKA J., FILIPEK T., KWIECIEŃ M.
s. 140-144
Specjacja Cd i Pb w glebie organicznej nawożonej ściekami miejskimi
Speciation of Cd and Pb in organic soil treated with municipal sewage
CHARZYŃSKI P., BEDNAREK R., GREINERT A., HULISZ P., UZAROWICZ Ł.
s. 145-150
Klasyfikacja gleb technogenicznych według WRB w świetle polskich doświadczeń
Classification of technogenic soils according to WRB system in the light of Polish experiences
BROGOWSKI Z., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D.
s. 151-157
Stan równowagi jonowej niektórych gatunków roślin naturalnych siedlisk Puszczy Piskiej
The state of ionic balance in selected plant species from natural habitats of the Piska Primeval Forest (NE Poland)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam