PL EN

Soil Science Annual
2013 - 64(3)

BŁOŃSKA E., LASOTA J., JANUSZEK K.
s. 82-87
Relacje pomiędzy właściwościami poziomu próchnicznego a udziałem dębu w drzewostanach sosnowych
Relation between properties of humus horizon and oak participation in a Scots pine stands
BOGACZ A., ŁABAZ B., WOŹNICZKA P.
s. 88-92
Wpływ pożaru na wartości wskaźników przeobrażenia utworów organicznych
Impact of fire on values of organic material transformation indicators
PIEKARCZYK M., KOBIERSKI M., KOTWICA K.
s. 93-97
Zawartość miedzi i cynku w glebie lekkiej nawożonej popiołem ze słomy jęczmienia, pszenicy i rzepaku
Contents of copper and zinc in sandy soil fertilized by barley, wheat and rape straw ash
RÓŻAŃSKI S., BARTKOWIAK A., JAWORSKA H.
s. 98-105
Formy żelaza jako wskaźnik pedogenezy w profilach wybranych typów gleb północnej części województwa kujawsko-pomorskiego
Forms of iron as an indicator of pedogenesis in profiles of selected soil types of the northern area of kujawsko-pomorskie province, Poland
SOSULSKI T., SZARA E., KORC M., STĘPIEŃ W.
s. 106-113
Wymycie makroelementów, mikroelementów i glinu z gleby w warunkach wieloletnich doświadczeń nawozowych w Skierniewicach (środkowa Polska)
Leaching of macronutrients, micronutrients and aluminium from the soil under long-term fertilizer experiments in Skierniewice (Central Poland)
SOSULSKI T., SZARA E., STĘPIEŃ W.
s. 114-119
Rozpuszczalny węgiel organiczny w glebie płowej w różnych systemach nawożenia i zmianowania roślin
Dissolved organic carbon in Luvisol under different fertilization and crop rotation

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam