PL EN

Soil Science Annual
2013 - 64(2)

ORZECHOWSKI M., SMÓLCZYŃSKI S., SOWIŃSKI P., RYBIŃSKA B.
s. 30-33
Hydrofobowość gleb zawierających zróżnicowane ilości materii organicznej w północno-wschodniej Polsce
Water repellency of soils with various content of organic matter in north-eastern Poland
ROJ-ROJEWSKI S., WALASEK M.
s. 34-40
Katena gleb mułowo-madowych w okolicy Suraża w Dolinie Górnej Narwi
Muddy-alluvial soils catena near Suraż in the Upper Narew Valley
PALUSZEK J.
s. 41-48
Ocena struktury gleb płowych wytworzonych z lessu zaliczanych do różnych kompleksów przydatności rolniczej
Assessment of soil structure of Luvisols developed from loess classified in various complexes of agricultural suitability
BARTKOWIAK A., JAWORSKA H., RÓŻAŃSKI S.
s. 49-53
Ocena zawartości rtęci w poziomach powierzchniowych i podpowierzchniowych intensywnie użytkowanych rolniczo gleb aluwialnych
Assessment of total mercury content in the surface and subsurface horizons in intensively used agricultural alluvial soils
BŁOŃSKA E., LASOTA J., JANUSZEK K.
s. 54-59
Zróżnicowanie aktywności enzymatycznej leśnych gleb brunatnych i rdzawych na obszarach nizinnych Polski
Variability of enzymatic activity in forest Cambisols and Brunic Arenosols of Polish lowland areas
SZYMAŃSKA M., SZARA E., KORC M., ŁABĘTOWICZ J.
s. 60-66
Model zarządzania azotem w gospodarstwach specjalizującej się w produkcji zwierzęcej
Model of nitrogen management on farms specializing in livestock production
GLIŃSKI J., HORABIK J., LIPIEC J.
s. 67-80
Agrofizyka - fizyka dla rolnictwa i środowiska
Agrophysics - physics in agriculture and environment

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam