PL EN

Soil Science Annual
2013 - 64(1)

JESKE A.
s. 2-7
Mobilność i rozmieszczenie baru oraz strontu w profilach gleb bielicowych
Mobility and distribution of barium and strontium in profiles of podzolic soils
JONCZAK J.
s. 8-13
Dynamika, struktura i właściwości opadu roślinnego w 120-letnim drzewostanie bukowym na obszarze Pomorza Środkowego w latach 2007-2010
Dynamics, structure and properties of plant litterfall in a 120-year old beech stand in Middle Pomerania between 2007-2010
JAWORSKA H., BARTKOWIAK A., RÓŻAŃSKI S.
s. 14-18
Wpływ antropogenicznie podwyższonego odczynu na zawartość i mobilność niklu w glebach uprawnych w sąsiedztwie cementowni „Małogoszcz”
The influence of anthropogenically increased pH on the content and the mobility of nickel in arable soils in the surroundings of “Małogoszcz” cement plant
KWIATKOWSKA-MALINA J., MACIEJEWSKA A.
s. 19-23
Pobieranie metali ciężkich przez życicę wielokwiatową (Lolium multiflorum Lam.) w warunkach zróżnicowanego odczynu gleb i zawartości materii organicznej
Uptake of heavy metals by darnel multifloral (Lolium multiflorum Lam.) at diverse soil reaction and organic matter content
PROKOF’EVA T., GERASIMOVA M., LEBEDEVA I., MARTYNENKO I.
s. 24-28
Próba wcielenia systematyki gleb miejskich do rosyjskiego systemu klasyfikacji gleb
An attempt of integrating the systematic of urban soils into the new Russian soil classification system

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam