PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2012 - 63(4)

s. 2
Recenzenci „Roczników Gleboznawczych”, tom 63 (1, 2, 3, 4), 2012
Reviewers of the „Soil Science Annual“ Vol. 63 (1, 2, 3, 4), 2012
BŁOŃSKA E., LASOTA J., JANUSZEK K.
s. 3-8
Aktywność enzymatyczna leśnych gleb gruntowo-glejowych
Enzyme activity in forest Gleysols
BROGOWSKI Z., KWASOWSKI W.
s. 9-15
Rozmieszczenie materii organicznej we frakcjach granulometrycznych gleby laterytowej (Plinthosol)
Distribution of organic matter in the particle size fractions of lateritic soil (Plinthosol)
GIBCZYŃSKA M., SIWEK H.
s. 16-25
Zmiany zawartości wapnia i magnezu w podłożach wykonanych na bazie popiołów fluidalnych z węgla kamiennego i osadów ściekowych oraz w trawie Festulolium braunii
Changes of calcium and magnesium in the beddings made from sewage sludge and fluidal ash from hard coal and in Festulolium braunii grass
KONDRAS M., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., SIENICKA P., OTRĘBA A., TORZEWSKI K., OKTABA L.
s. 26-33
Zapas węgla organicznego w glebach leśnych zespołu kontynentalnego boru mieszanego świeżego w Kampinoskim Parku Narodowym
The stock of organic carbon in forest soils in phytocenosis of the continental mixed coniferous forest in Kampinos National Park
ŁUKASIK A., RACHWAŁ M., STRZYSZCZ Z.
s. 34-40
Wykorzystanie podatności magnetycznej gleb w identyfikacji potencjalnych źródeł wtórnej emisji na terenach parków miejskich
Application of magnetic susceptibility of soils for identification of potential sources of secondary dust emission in urban parks
MAKUCH I.
s. 41-45
Formy ołowiu w profilach gleb różnie użytkowanych
Forms of lead in profiles of differently use soil
MAZUR Z., RADZIEMSKA M., JEZNACH J.
s. 46-49
Zawartość CO2 w powietrzu glebowym w warunkach stosowania kompostów wytworzonych z produktów ubocznych gospodarki rybackiej
CO2 content in soil air upon application of composts formed from fish industry by-products
KONECKA-BETLEY K.
s. 50-60
Późnoglacjalne i holoceńskie gleby kopalne doliny środkowej Wisły datowane 14C
Late glacial and Holocene 14C-dated fossil soils in the middle Vistula valley

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam