PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2012 - 63(3)

BRZYCHCY S., ZAGÓRSKI Z., SIECZKO L., KACZOREK D.
s. 3-7
Analiza barwy masy glebowej jako narzędzie do oceny stopnia zaawansowania procesów glebotwórczych w glebach o cechach chromic
Analysis of groundmass colour as a tool for evaluating the extent of pedogenic processes in chromic soils
HEGAZY A.S.I., EL-NAHRY A.H., ABD-ELWAHED M.S.
s. 8-16
Podejście do zrównoważonego rolnictwa za pomocą teledetekcji i GIS: studium przypadku z South El-Hussinia, północno-wschodni Egipt
Agricultural sustainability approach using remote sensing and GIS: case study in South El-Hussinia, north-east of Egypt
NAZARKIEWICZ M., KANIUCZAK J.
s. 17-23
Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na zawartość rozpuszczalnych form pierwiastków śladowych w glebie płowej
The influence of liming and mineral fertilization on the content of trace elements soluble forms in Haplic Luvisols formed from loess
SZARA E., SOSULSKI T.
s. 24-30
Zastosowanie parametrów sorpcji fosforu w monitorowaniu potencjalnych emisji tego składnika z gruntów ornych
The use of phosphorus sorption parameters in the monitoring of potential emissions of this component from the arable lands
TOBIAŠOVÁ E., MIŠKOLCZI J.
s. 31-36
Substancje humusowe a struktura gleby
Humus substances and soil structure
UZAROWICZ Ł., MACIEJEWSKA A.
s. 37-42
Ocena właściwości technogenicznych utworów glebowych Technosols zawierających siarczki żelaza
Assessment of properties of technogenic soils Technosols containing iron sulfides
WOJCIESZCZUK T., HAMMAL O., MALINOWSKI R., WOJCIESZCZUK M., CHORĄGWICKI Ł.
s. 43-48
Aktywność składników chemicznych gleby lekkiej i ciężkiej w Syrii po zastosowaniu miejskich osadów ściekowych z Deir Ez Zor
The activity of chemical components of light and heavy soil in Syria after use of municipal sewage sludge from Deir Ez Zor city
BROŻEK S.
s. 49-56
Czy Systematyka gleb Polski, wydanie 5, dotyczy wszystkich gleb naszego kraju?
Does Polish Soil Classification, fifth edition, refer to all soils in our country?

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam