PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2012 - 63(2)

BOGACZ A., DZIĘCIOŁ D., GLINA B., GERSZTYN L.
s. 3-8
Gleby organiczne na renaturyzowanym torfowisku „Niknąca Łąka” w Parku Narodowym Gór Stołowych
Peat soil in the restoration “Niknąca Łąka” peatland in the Stołowe Mountains National Park
BRYK M.
s. 9-13
Ocena szorstkości powierzchni agregatów glebowych za pomocą analizy obrazu
Evaluation of soil aggregate surface roughness by image analysis
JESKE A., GWOREK B.
s. 14-18
Profilowe rozmieszczenie oraz mobilność wanadu w glebach leśnych o zróżnicowanym uziarnieniu
Distribution and mobility of vanadium in profiles of forest soils of various texture
KONDRATOWICZ-MACIEJEWSKA K., KOBIERSKI M., MURAWSKA A.
s. 19-24
Wpływ rodzaju użytkowania gleb rdzawych na wybrane właściwości fizykochemiczne materii organicznej
Effect of Brunic Arenosols use on selected physicochemical properties in organic matter
ŁABAZ B., BOGACZ A., GLINA B.
s. 25-30
Związki próchniczne czarnych ziem leśnych w Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy”
Humus substances of forest Phaeozems and Gleysols in “Dolina Baryczy” Landscape Park
MALINOWSKI R., NIEDŹWIECKI E., MELLER E., SAMMEL A., WOJCIESZCZUK M., JARNUSZEWSKI G.
s. 31-35
Kształtowanie się niektórych właściwości chemicznych gleb piaszczystych pod wpływem oddziaływania niekontrolowanych wysypisk odpadów w województwie zachodniopomorskim
Some chemical properties of sandy soils affected by uncontrolled dump sites in the west Pomeranian province
MELLER E., NIEDŹWIECKI E., PROTASOWICKI M., MALINOWSKI R., SAMMEL A., JARNUSZEWSKI G.
s. 36-41
Wpływ niekontrolowanych wysypisk odpadów na niektóre chemiczne właściwości gleb organicznych oraz mineralnych wytworzonych z glin i iłów w województwie zachodniopomorskim
Influence of uncontrolled dump sites on some chemical properties of organic and mineral soils developed from clay and loam in west Pomeranian
ŠIMANSKÝ V.
s. 42-45
Ocena struktury gleby pod monokulturą winorośli
Assessment of soil structure under monoculture of vines
SOŁEK-PODWIKA K., CIARKOWSKA K.
s. 46-48
Właściwości gleb z miejsca składowania siarki
Properties of soils from the places where sulphur was stored
WŁODEK S., BISKUPSKI A., PABIN J.
s. 49-54
Znaczenie ilości opadów dla produkcyjności roślin w uproszczonych systemach uprawy roli
The amount of precipitation shortage on productivity of crops grown in simplified systems of tillage
KABAŁA C., WAROSZEWSKI J., BOGACZ A., ŁABAZ B.
s. 55-64
O specyfice bielic górskich
On the specifics of podzols in mountain areas

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam