PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2012 - 63(1)

BLUM W.E.H.
s. 3-4
Główne formy energii rządzące powstawaniem gleby
Main forms of energy governing soil formation
BRĄGIEL P.
s. 5-7
Wpływ sposobu użytkowania na właściwości buforowe gleb
The influence of the type of soil management on their buffer properties
CHUDECKA J., KRZYWY-GAWROŃSKA E.
s. 9-12
Ogólna zawartość Zn, Cu i Pb oraz zasolenie gleb Ogrodu Dendrologicznego im. Stefana Kownasa w Szczecinie
Total content of Zn, Cu, Pb and salinity of soils from the Stefan Kownas Dendrological Garden in Szczecin
DĘBSKA B., BANACH-SZOTT M., ROSA E., PAKUŁA J.
s. 13-17
Wpływ zanieczyszczenia gleb wybranymi WWA na skład frakcyjny materii organicznej
The effect of soil pollution by selected PAHs on the fractional composition of organic matter
GARCZYŃSKA M., KOSTECKA J.
s. 18-21
Ograniczanie larw muchówek podczas wermikompostowania domowych odpadów organicznych w skrzynkach ekologicznych
Reducing dipteran larvae during vermicomposting of household organic waste in ecological boxes
HAJDUK E., KANIUCZAK J., WŁAŚNIEWSKI S.
s. 22-26
Zawartość metali ciężkich w glebach uprawnych z okolic Elektrowni Stalowa Wola
The content of heavy metals in arable soils from the vicinity of the Stalowa Wola Power Plant
HAJDUK E., KANIUCZAK J., WŁAŚNIEWSKI S.
s. 27-31
Wybrane właściwości gleb w otoczeniu Fabryki śrub w Łańcucie
Selected properties of soils located in the vicinity of the Fasteners Factory in Łańcut
KOSTECKA J., GARCZYŃSKA M., CEBULAK T.
s. 32-35
Wpływ wody „aktywowanej” na dżdżownice (Dendrobaena veneta Rosa 1893)
The influence of “activated” water on earthworms (Dendrobaena veneta Rosa 1893)
KUCHARSKI M., SADOWSKI J., DOMARADZKI K.
s. 36-38
Nowe rozwiązania w stosowaniu herbicydów - wpływ na zanieczyszczenie środowiska glebowego
New solutions in the herbicide application system - the influence on contamination of the soil environment
KWIATKOWSKA-MALINA J., MACIEJEWSKA A.
s. 39-42
Wpływ węgla brunatnego na aktywność mikroorganizmów w glebach zanieczyszczonych metalami ciężkimi
The effect of brown coal on the microbial activity in soils contaminated by heavy metals
NAZARKIEWICZ M., KANIUCZAK J.
s. 43-48
Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na odczyn, kwasowość hydrolityczną, wymienną oraz zawartość glinu wymiennego w glebie płowej
The effect of liming and mineral fertilization on the reaction, hydrolitic acidity, exchangeable acidity and content of exchangeable aluminium in Haplic Luvisols
NAZARKIEWICZ M., KANIUCZAK J.
s. 49-54
Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu w glebie płowej
The influence of liming and mineral fertilization on the content of available forms of phosphorus, potassium and magnesium in Haplic Luvisols
WŁAŚNIEWSKI S., HAJDUK E.
s. 55-60
Akumulacja kadmu w glebach i wybranych warzywach uprawianych w ogrodach działkowych Rzeszowa
The accumulation of cadmium in soils and selected vegetables cultivated in the allotment gardens of Rzeszów
SZERSZEŃ L., CHROBAK T., KABAŁA C.
s. 61-62
Profesor Jan Borkowski (1923-2011)
In memory of Professor Jan Borkowski (1923-2011)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam