PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2010 - 61(2)

BŁOŃSKA E., JANUSZEK K.
s. 5-14
Wpływ składu gatunkowego drzewostanów na aktywność enzymatyczną i właściwości fizykochemiczne gleb leśnych
The influence of tree species on enzyme activity and physical-chemical properties of forest soils
BOGACZ A., ROSZKOWICZ M.
s. 15-20
Wpływ użytkowania leśnego na zmiany właściwości gleb organicznych w brzegowej części Krągłego Mokradła (Park Narodowy Gór Stołowych)
Influence of forest management on the changes of organic soil properties in marginal part of Kragle Mokradło Peatlands (Stołowe Mountains National Park)
CHOJNICKI J., PIOTROWSKA J.
s. 21-28
Właściwości morfologiczne i fizykochemiczne gleb rezerwatu „Rybitew” Kampinoskiego Parku Narodowego
Morphological and physical-chemical properties of the „Rybitew” reservation soils in the Kampinos National Park
CHOJNICKI J., BRZOZOWSKA A., HRYCIUK A., MARCZAK R.
s. 29-36
Formy żelaza, glinu i manganu jako wskaźniki niektórych procesów glebotwórczych w glebach rezerwatu „Rybitew” Kampinoskiego Parku Narodowego
Iron, aluminum and manganese forms as indicators of selected soil-forming processes in soils of the „Rybitew” reservation in Kampinos National Park
JONCZAK J.
s. 37-44
Wpływ zadrzewień pasowych topoli na plonowanie zbóż oraz gospodarkę wodną i zasoby składników pokarmowych w glebie
Influence of poplar shelterbelts on grain crops yielding, soil water storage and nutrients content in soil
JONCZAK J., CYSEWSKA J.
s. 45-56
Pozycja systematyczna i wybrane właściwości gleb nisz źródliskowych w dolinie Jarosławianki (Równina Sławieńska)
Taxonomy and selected properties of soils of spring niches in the valley of Jarosławianka River (Sławieńska Plain)
MARTYNIAK L., BURZYŃSKA I., KOLASIŃSKI J.
s. 57-62
Wpływ odmiany pszenicy jarej na zawartość makroelementów w glebie w zależności od uwilgotnienia i nawożenia NPK
The influence of a variety of spring wheat on the macronutrients content in soil depending on soil moisture and NPK fertilization
NIEMIEC M., ARASIMOWICZ M.
s. 63-69
Zawartość rtęci w glebie i szpilkach sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.) z terenu aglomeracji krakowskiej
Mercury content in soil and needles of Scots Pine (Pinus silvestris L.) taken from the area of the Krakow agglomeration
OLSZOWSKA G., OLEJARSKI I.
s. 70-76
Ocena stanu mikrobiologicznego gleb porolnych po zastosowaniu zabiegów rewitalizacyjnych
Estimation of the microbiological state of postagricultural soils after the application of revitalization treatment
PIETRZYKOWSKI M.
s. 77-86
Ocena zasobności inicjalnych gleb wybranych terenów pogórniczych w Polsce, rekultywowanych dla leśnictwa
The assessment of initial soils abundance on selected post-mining sites reclaimed to forestry in Poland
SOWIŃSKI P., LEMKOWSKA B.
s. 87-94
Makroskładniki w glebach obniżeń pojeziomych na Pojezierzu Olsztyńskim
Macro-elements in soils of post-lake depressions on the Olsztyn Lakeland
TERELAK H.
s. 95-97
Wspomnienie o profesorze doktorze habilitowanym Henryku Pondlu (1925-2010)
In memory of Professor Henryk Pondel (1925-2010)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam