PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2010 - 61(1)

BARTKOWIAK A.
s. 5-12
Morfologia i wybrane właściwości fizykochemiczne niejednorodnych osadów węglanowych na obszarze Basenu Unisławskiego
Morphology and selected physicochemical properties of heterogeneous carbonate sediments in the Unisławski Basin
BOGACZ A., ŁABAZ B., WŁODARCZYK E.
s. 13-18
Wpływ sposobu użytkowania na właściwości fizyczne i fizykochemiczne czarnych ziem okolic Milicza
Influence of land use on physical and physicochemical properties on Umbrisols and Gleysols in the Milicz region
CHODAK T, KASZUBKIEWICZ J., WOŹNICZKA P.
s. 19-28
Charakterystyka składu i właściwości iłów trzeciorzędowych i zwietrzelin bazaltoidów Dolnego Śląska
Characteristics o f the composition and properties o f tertiary clays and weathering covers of basaltoids from Lower Silesia
GRUBA P., BŁOŃSKA E., SOCHA J.
s. 29-37
Metodyczne aspekty pomiaru i statystycznej analizy wartości pH gleb
Methodological aspects of the measurement and statistical analysis of the soil pH values
HARASIMIUK A., WICIK B.
s. 38-44
Substancje humusowe gleb w świetle wyników ekstrakcji gorącą wodą (gleba płowa, szara gleba leśna, czarnoziem)
Soil humus organic matter in hot water extraction (Albeluvisol, Phaeozem, Chernozem)
KARCZEWSKA A., KASZUBKIEWICZ J., JEZIERSKI P., KABAŁA C., KRÓL K.
s. 45-51
Stan zanieczyszczenia miedzią, ołowiem i kadmem gleb strefy ochronnej Huty Miedzi Legnica w 1982 i 2005 roku
Level o f soil contamination with copper, lead and cadmium within a protection zone o f Copper Smelter Legnica in the years 1982 and 2005
KOŁODZIEJCZYK K., KAWAŁKO D.
s. 52-59
Wybrane właściwości gleb pod lasami grądowymi na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy”
Properties of soils in Galio Syhatici-Carpinetum forest of the “Jezierzyca River Valley” Landscape Park
LIGĘZA S.
s. 60-66
Ornitogeniczny materiał diagnostyczny. Czy w Polsce występują gleby „ornithic”?
Ornithogenic diagnostic material. Are there ornithic soils in Poland?
TUJAKA A., TERELAK H.
s. 67-76
Stan gospodarki wodno-ściekowej w Polsce
Water and sludge management in Poland
ZAGÓRSKI Z., KISIEL M.
s. 77-87
Lepidokrokit jako mineralogiczny wskaźnik procesów glejowych w glebach wytworzonych na osadach dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich
Lepidocrocite as mineralogical indicator of gley processes in soils formed on Lower Triassic sediments in the Holy Cross Mountains
GONET S.S.
s. 89-90
Wspomnienie o Profesorze Antonie Dušanie Zaujcu (1949-2010)
In memory of Professor Anton Dušan Zaujec (1949-2010)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam