PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2009 - 60(2)

POLSKIE TOWARZYSTWO GLEBOZNAWCZE
s. 5-16
Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych - PTG 2008
Particle size distribution and textural classes of soils and mineral materials - classification of Polish Society of Soil Sciences 2008
BEJGER R., GOŁĘBIOWSKA D., NICIA P.
s. 17-23
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do porównania ekstraktów torfowych
Using the discriminant analysis to compare peat extracts
DŁUGOSZ J., ORZECHOWSKI M., SMÓLCZYŃSKI S., KOBIERSKI M.
s. 24-31
Skład mineralogiczny frakcji ilastej osadów aluwialnych wybranych rzek północno-wschodniej Polski
Mineralogical composition of clay fraction of alluvial sediments from some river valleys of north-eastern Poland
GONET S.S., DZIADOWIEC H., BUĆKO M.
s. 32-38
Morfologia profili oraz właściwości chemiczne i zasoby materii organicznej w glebach po pożarze w borze sosnowym
Profile morphology, chemical properties and organic matter stocks in soils after pine forest fire
GRUBA P.
s. 39-46
Zawartość rozpuszczonego węgla organicznego w roztworach glebowych w warunkach naturalnych i w doświadczeniu laboratoryjnym
The content of dissolved organic carbon in soil solutions in field conditions and in the laboratory experiment
JAMROZ E.
s. 47-52
Charakterystyka próchnic gleb w rejonie Puszczy Jaworowej w Górach Bialskich
Characteristics of soil organic matter in the sycamore forest Bialskie Mountains
KOBIERSKI M., JAWORSKA H., DĄBKOWSKA-NASKRĘT H., WEGNER K.
s. 53-60
Związki próchniczne w poziomach orno-próchnicznych gleb płowych Pomorza i Kujaw
Humic substances in humus horizons of Luvisols from Pomorze and Kujawy region
ŁABAZ B.
s. 61-66
Właściwości kwasów huminowych czarnych ziem wrocławskich
Humic acids properties of Wroclaw black earth
MIECHÓWKA A., GĄSIOREK M., JÓZEFOWSKA A.
s. 67-72
Wpływ sposobu użytkowania na zasoby węgla organicznego w glebach Pogórza Śląskiego
Influence of land use on the organic carbon content in soils of the Silesian Foothill
PISAREK I., GŁOWACKI M.
s. 73-78
Substancje humusowe w glebach i w wodach podziemnych na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 333 na Opolszczyźnie
Soil and water humic substances in groundwater reservoir area no. 333 in Opole District (Poland)
SAPEK B., BURZYŃSKA L.
s. 79-88
Współzależność między zawartością rozpuszczalnych form węgla i składników mineralnych w glebie użytku zielonego w aspekcie ich rozproszenia w środowisku
Relation between dissolved forms of carbon and minerals in the grassland soil in the context of their dispersion in the environment
SAPEK A.
s. 89-101
Rozpuszczalny węgiel organiczny w wodzie z gleb torfowych na Bagnie Ławki
Dissolved organic carbon in water from peat soil on Ławki mire
WALENCZAK K , LICZNAR S.E., LICZNAR M.
s. 102-107
Rola materii organicznej i iłu koloidalnego w kształtowaniu właściwości buforowych gleb Parku Szczytnickiego
The role of organic matter and colloidal clay in forming of buffer properties of soils of Park Szczytnicki
WAROSZEWSKI J., HARCZUK M., KABAŁA C.
s. 108-116
Przestrzenne gradienty zawartości pierwiastków śladowych w borówce brusznicy i poziomach organicznych gleb Sudetów i Karpat
Spatial gradients of trace elements concentration in cowberry plants and organic horizons of soils in the Sudety and the Karpaty Mountains
WOŁOSZCZUK M., KOSAR W.
s. 117-123
Degradacja gleb na Ukrainie i sposoby rewitalizacji ich żyzności
The degradation of soils in Ukraine and the ways of their fertility revitalization

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam