PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2009 - 60(1)

BISKUPSKI A., SIENKIEWICZ-CHOLEWA U., WŁODEK S., PABIN J.
s. 5-11
Zróżnicowanie zawartości węgla i składników pokarmowych w doświadczeniu z wieloletnim stosowaniem uproszczeń w uprawie roli
Differentiation in the contents of carbon and nutrients in experiment with many years’ simplifications in cultivation
BROGOWSKI Z., KWASOWSKI W.
s. 12-21
Sorpcja fosforanów przez część mineralną i organiczną gleby
Phosphorus adsorption by organic and mineral parts of soil
DĘBSKA B., TOBIASHOVA E., DRĄG M., LEŚNIAK M.
s. 22-28
Wpływ biostymulatorów rozkładu materii organicznej na właściwości kwasów huminowych
Influence of bio-stimulators of organic matter decomposition on the properties of humic acids
GIEGUŻYŃSKA E.
s. 29-38
Porównanie właściwości spektralnych w zakresie UV-V1S pirofosforanowej i alkalicznej frakcji kwasów huminowych
Comparison of UV-VIS spectral properties of the pyrophosphate and alkaline fractions of humic acids
GONET S.S., DĘBSKA B., BANACH-SZOTT M., DZIAMSKI P., MIATKOWSKI Z.
s. 39-44
Wpływ uprawy topoli na właściwości kwasów huminowych gleb
Influence of poplar plantations on the properties of soil humic acids
KOPER J., SIWIK-ZIOMEK A.
s. 45-48
Wpływ nawożenia obornikiem i azotem na aktywność arylosulfatazy i zawartość siarki siarczanowej (VI) w glebie
Effect of fertilization with farmyard manure and mineral nitrogen on the activity of arylsulphatase and concentrations of sulphate (VI) sulphur in soil
KWIATKOWSKA J.. MACIEJEWSKA A.
s. 49-54
Wpływ węgla brunatnego na właściwości fizykochemiczne gleby płowej
Influence of brown coal on physical-chemical properties of Haplic Luvisols
LEMANOWICZ J., KOPER J.
s. 55-59
Zawartość organicznych związków węgla i fosforu oraz aktywność enzymatyczna ryzosfery kukurydzy
Concentrations of organic compounds of carbon and phosphorus and enzymatic activity of the maize rhizosphere
LICZNAR M., LICZNAR S., DROZD J., WEBER J.
s. 60-68
Zmiany związków humusowych w sadach utrzymywanych w wieloletnim ugorze herbicydowym
Changes of humic substances in orchards under many years' herbicide fallow
LICZNAR M., LICZNAR S.E., WALENCZAK K., BROJANOWSKA M.
s. 69-76
Związki próchniczne gleb odłogowanych na tle ich właściwości fizykochemicznych
Humic substances of fallowed soils against a background o f their physicochemical properties
LIGĘZA S.
s. 77-84
Nieciągłości litologiczne w glebach i ich wyróżnianie
Determination of lithological discontinuities within the soils
NIEWIADOMSKI A., TOŁOCZKO W., TRAWCZYŃSKA A.
s. 85-91
Próchniczność oraz jej związki z buforowością i składem granulometrycznym gleb odłogowanych i użytkowanych rolniczo
Humus content and its relation with buffer capacity and granulometric composition in soils of fallows and agricultural lands
PIOTROWSKA A., KOPER J.
s. 92-96
Następczy wpływ nawożenia mineralnego, organicznego i mineralno-organicznego na aktywność ureazy glebowej spod uprawy koniczyny czerwonej i pszenicy ozimej
Sequential effect of mineral, organic and mineral-organic fertilization on urease activity under red clover and winter wheat
TOŁOCZKO W., TRAWCZYŃSKA A., NIEWIADOMSKI A.
s. 97-101
Zawartość związków próchnicznych w glebach nawożonych preparatem EM
Content of organic compounds in soils fertilized with EM preparation
WŁODEK S., SIENKIEWICZ-CHOLEWA U., BISKUPSKI A., PABIN J.
s. 102-106
Zawartość węgla oraz składników pokarmowych w glebie po wieloletnim stosowaniu różnych systemów uprawy roli
The contents of carbon and nutrients in the soil after many years’ use of different cultivation systems
KONECKA-BETLEY K., PIAŚCIK H.
s. 107-116
Profesor Hjalmar Uggla - uczony i patriota
Professor Hjalmar Uggla - scientist and patriot

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam