PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2005 - 56(3/4)

BURZYŃSKA I., KALIŃSKA D.
s. 5-12
Współzależność między zawartością fosforu i potasu w wyciągu glebowym i w wodach gruntowych
Relationship between content of phosphorus and potassium in the soil extract and in the groundwater
GRATA K., KRZYŚKO-ŁUPICKA T.
s. 13-20
Wpływ fosforanu mocznika jako środka dezynfekcyjnego obornika na biologiczne i biochemiczne właściwości gleby
Influence of carbomide phosphate as the farmyard disinfecant on the biological and biochemical activity of the soil
KUCZYŃSKA L.
s. 21-30
Biologiczna aktywność gleby skażonej popiołem z węgla kamiennego
Biological activity of soil polluted with coal ash
KWIATKOWSKA J., DĘBSKA В., MACIEJEWSKA A., GONET S.
s. 31-41
Węgiel brunatny jako czynnik kształtujący właściwości materii organicznej gleb
Brown coal as the factor modifying the properties of soil organic matter
LASOTA J.
s. 42-52
Biochemiczny wskaźnik żyzności górskich gleb leśnych
Biochemical index of mountain forest soil fertility
MERCIK S., STĘPIEŃ M., STĘPIEŃ W., SOSULSKI T.
s. 53-59
Dynamika zmian zawartości węgla organicznego w glebie w zależności od wieloletniego nawożenia i zmianowania
Dynamics of organic carbon content in soil depending on long-term fertilization and crop rotation
NOWOROLNIK K., TERELAK H.
s. 60-66
Plonowanie jęczmienia jarego i owsa oraz ich mieszanki w zależności od warunków glebowych
The yields of spring barley and oats and their mixture depending on soil conditions
OLESZCZUK P., BARAN S.
s. 67-77
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach ogródków działkowych podlegających zróżnicowanym wpływom antropogenicznym
The content o f polycyclic aromatic hydrocarbons in soils under different anthropogenic influence
OSTROWSKA A., GAWLIŃSKI S.
s. 78-88
Przyczyny wiosennego żółknięcia zbóż
Causes of spring yellowing in grain crops
PRACZ J., KWASOWSKI W.
s. 89-99
Organiczne gleby słone występujące w rejonie Zatoki Puckiej
Organic saline soils from the area of Pucka Bay
PRZYBULEWSKA K., BŁAŻEJEWSKA M.
s. 100-105
Wpływ zasolenia gleby na liczebność bakterii biorących udział w przemianach azotu
Influence of soil salinity on population of bacteria taking part in nitrogen transformations
ŚWIERCZ A.
s. 106-111
Zawartość metali ciężkich w glebach rdzawych bielicowych w pobliżu wysypiska odpadów komunalnych w Promniku (województwo świętokrzyskie)
Heavy metals concentration in Albic Arenosols at Promnik dumping grounds
WEBER J.
s. 112-116
Gleboznawstwo w Europejskiej Unii Nauk o Ziemi
Soil science in European Geosciences Union

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam