PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2003 - 54(4)

ZAWADZKI S., KONECKA-BETLEY K., PRUSINKIEWICZ Z.
s. 5-7
O miejscu polskiego gleboznawstwa w systemie nauk
The place of Polish soil science in the system of sciences
BEDNAREK R., CHARZYŃSKI P., POKOJSKA U.
s. 9-15
Wprowadzenie do przekładu na język polski Klasyfikacji Zasobów Glebowych Świata – WRB
Introduction to translation on Polish World Reference Base for soil resources
KOBIERSKI M., DĄBKOWSKA-NASKRĘT H.
s. 17-27
Skład mineralogiczny i wybrane właściwości fizykochemiczne zróżnicowanych typologicznie gleb Równiny Inowrocławskiej. Cz. I. Morfologia oraz właściwości fizyczne i chemiczne wybranych gleb
Mineralogical composition and selected physicochemical properties of soils from Inowrocław Plain. Part I. morphology and physical and chemical properties of selected soils
KOBIERSKI M., DĄBKOWSKA-NASKRĘT H.
s. 29-44
Skład mineralogiczny i wybrane właściwości fizykochemiczne zróżnicowanych typologicznie gleb Równiny Inowrocławskiej. Cz. II. Skład mineralogiczny frakcji ilastej
Mineralogical composition and selected physicochemical properties of soils from Inowrocław Plain. Part II. Mineralogical composition of clay fraction
ZAGÓRSKI Z.
s. 45-56
Minerały pierwotne jako wskaźniki procesów lito- i pedogenezy w glebach niecałkowitych wytworzonych z osadów glacjalnych zlodowacenia warty
Primary minerals as indicators of litho-and pedogenetic processes in non-uniform soils developed from glacial deposits of the wartanian glaciation
GRUBA P.
s. 57-66
Glin w glebach leśnych Regionu Żywieckiego
Aluminium in forest soils in the Żywiec Region (southern Poland)
OKTABA L., CZERWIŃSKI Z.
s. 67-75
Ogólna zawartość fosforu i jego formy w glebach murszowych i murszowatych z poziomami rudy darniowej
The content of phosphorus and its different compounds in muck and mucky soils with bog iron horizon
CZARNOWSKA K., KOZANECKA T.
s. 77-81
Akumulacja Zn, Pb, Cu i Cd w glebach antropogenicznych Warszawy
Accumulation of Zn, Pb, Cu and Cd in anthropogenic soils of Warsaw
JAGIEŁŁO A., BOŻYM M., WACŁAWEK W.
s. 83-89
Zawartość Cd, Cu, Pb, Zn i N-NO3 w anatomicznych częściach warzyw z ogrodów działkowych w Brzegu (woj. opolskie)
Content of Cd, Cu, Pb, Zn and N-NO3 in vegetative organs of vegetables from allotment gardens in Brzeg (Opole district)
KASZUBKIEWICZ J., OCHMAN D., KASINA M., KISIEL J., NOWACKA S., SZEWCZYK A.
s. 91-102
Zasolenie gleb w otoczeniu zbiornika osadów poflotacyjnych „Żelazny Most”
Soil salinity in surroundings of the tailings impoundment “Iron Bridge”
PONIATOWSKA J.
s. 103-113
Gęstość objętościowa gleb mineralnych i jej znaczenie dla warunków rozwoju roślin
Dry bulk density of mineral soils and its importance to plant growth conditions
UZIAK S., GLIŃSKI J.
s. 115-117
Wspomnienie o prof. dr hab. Saturninie Zawadzkim (1923-2003)
In memory of Professor Saturnin Zawadzki (1923-2003)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam