PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2003 - 54(1/2)

BADURA L.
s. 5-11
Problemy mikrobiologii gleby
The problems of soil microbiology
BREZA-BORUTA В., MANIEWSKA R., PALUSZAK Z.
s. 13-21
Występowanie grzybów z rodzaju Fusarium i Pythium w glebie w strefie poza- i ryzosferowej ziemniaka w różnych systemach uprawy
The occurrence of fungi Fusarium and Pythium genera in the non-rhizosphere soil and potato rhizosphere in different cultivation system
DĄBEK-SZRENIAWSKA M., WYCZÓŁKOWSKI A.I.
s. 23-33
Liczebność drobnoustrojów a fizykochemiczna charakterystyka gleby spod zróżnicowanych upraw pszenicy
Microorganisms frequency and physicochemical soil characteristics under diverse cultivation of winter wheat
GORZAŁA G., JABŁOŃSKA-GORZAŁA D., CHOJNICKI J., GOZDOWSKI D., RUSSEL S.
s. 35-42
Wpływ modyfikacji pH gleby na liczebność drożdży oligonitrofilnych
Influence of soil pH modification on the number of oligonitrophilic уeats
GÓRSKA E.B., EL-HAJ K.O., GOZDOWSKI D., RUSSEL S.
s. 43-49
Wpływ wieloletniego nawożenia na występowanie w glebie bakterii celulolitycznych z rodzaju Clostridium
Effect of long-term fertilization on the occurrence of cellulolytic Clostridia in the soil
JANUSZEK K., BARCZYK K.
s. 51-60
Wpływ pH gleby oraz rodzaju nawożenia na wydajność i jakość sadzonek sosny zwyczajnej
Effect of soil pH and kind of fertilization on yield and quality of Scots pine seedlings
JEZIERSKA-TYS S.
s. 61-66
Intensywność wydzielania podtlenku azotu z zasiarczonej gleby brunatnej na tle zróżnicowanej ilości dodanej celulozy
Intensity of nitrous oxide release from sulfated brown soil on the background of different rates of added cellulose
PRZYBULEWSKA K., NOWAK A., SMOLIŃSKA M.
s. 67-72
Wpływ metali ciężkich (Hg, Cd, Cu, Pb) na liczebność i aktywność mikroorganizmów celulolitycznych w glebie
The influence of heavy metals (Hg, Cd, Cu, Pb) on the number and activity of cellulolytic microorganisms in soil
WYSZKOWSKA J., WYSZKOWSKI M.
s. 73-81
Wpływ niklu i magnezu na namnażanie się drobnoustrojów w glebie pod uprawą łubinu żółtego
The effects of nickel and magnesium on proliferation of microbes in soil under conditions of yellow lupine growth
WYCZÓŁKOWSKI A., DĄBEK-SZRENIAWSKA M., PIEKARZ J., LIPIEC J.
s. 83-87
Wstępne badania mikroflory gleby i koprolitów dżdżownic
Preliminary microflora investigations in soil and earthworm casts
FILIPKOWSKA Z., PESTA J.
s. 89-98
Występowanie wybranych grup bakterii cyklu azotowego w ściekach bytowo-gospodarczych oczyszczanych na filtrach glebowo-roślinnych
Occurrence of chosen nitrogen cycle bacteria in domestic wastewater treated on reed beds
KUCZYŃSKA L.
s. 99-106
Liczebność drobnoustrojów i aktywność enzymatyczna gleby skażonej popiołem z węgla kamiennego
Numbers of microorganisms and enzymatic activity in soil polluted by coal ash
MICHALCEWICZ W., ŁAWRYNOWICZ A.
s. 107-115
Wpływ oleju napędowego na wzrost i morfologię niektórych grzybów glebowych
Influence of fuel oil on growth and morphology of some soil fungi
PALUSZAK Z., LIGOCKA A.
s. 117-124
Badania mikrobiologiczne gleby aluwialnej skażonej gnojowicą
Microbiological investigations of alluvial soil fertilized with slurry
NIEWOLAK S.
s. 125-136
Sezonowe zmiany liczebności chemoautotroficznych bakterii nitryfikacyjnych w wodzie glebowo-gruntowej zlewni jeziora eutroficznego
Seasonal changes in the number of the chemoautotrophic nitrifying bacteria in tile drainage water of the eutrophic lake catchment area
NIEWOLAK S., FILIPKOWSKA Z, GOŁAŚ I.
s. 137-149
Ocena stopnia zanieczyszczenia i stanu sanitarno-bakteriologicznego wód powierzchniowych i podziemnych na Pojezierzu Mazurskim w latach 1974-1998
Evaluation of the degree of contamination and sanitary and bacteriological state of surface and underground waters in the Mazurian Lake District in 1974-1998

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam