PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2002 - 53(3/4)

KONECKA-BETLEY K., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., JANOWSKA E., OKOŁOWICZ M.
s. 5-21
Gleby strefy ochrony ścisłej i częściowej w Rezerwacie Biosfery: Puszcza Kampinoska
The soils of the zone of strict protection and the partially protected zone of the Biosphere Reserve: Puszcza Kampinoska
DZIADOWIEC H., KWIATKOWSKA A., WOŹNIAK S.
s. 23-31
Zróżnicowanie poziomu organicznego i próchnicznego gleb w mozaice roślinno-glebowej w Gorznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym
Differentiation of soil organic and humus horizons in plant-soil mosaic in the area of Gorzno-Lidzbark Landscape Park
JANOWSKA E., KONECKA-BETLEY K., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., OKOŁOWICZ M.
s. 33-46
Formy żelaza i glinu jako wskaźniki niektórych procesów glebotwórczych w Rezerwacie Biosfery: Puszcza Kampinoska
Iron and aluminum forms as indicators of selected soil-forming processes in the Biosphere Reserve: Puszcza Kampinoska
CIARKOWSKA K., NIEMYSKA-ŁUKASZUK J., MAZUREK R.
s. 47-53
Charakterystyka związków próchnicznych rędzin gipsowych Niecki Nidziańskiej i rejonu Vallada Agordina (Dolomity Włoskie)
Characteristics of humus compounds of Gypsic Rendzinas from Niecka Nidziańska and Vallada Agordina area (Italian Dolomites)
MOSZYŃSKI W.
s. 55-65
Dynamika stężenia jonów w odwodnionych glebach torfowych terenów leśno-stepowych zachodniej Ukrainy
Ion concentration dynamics in drained peat soils of the west Ukraine forest-steppe zone
CZARNOWSKA K., CHLIBIUK M., KOZANECKA T.
s. 67-74
Pierwiastki śladowe w glebach uprawnych przy drogach wokół Warszawy
Trace elements in arable soils near roads around of Warsaw
PISAREK I., ŻARCZYŃSKA В.
s. 75-83
Antropogeniczne wzbogacenie w metale ciężkie gleb doliny Odry na terenie miasta Opola
Anthropogenic enrichment of heavy metals of soils of the valley of Odra river in the Opole city region
NOWAK J., SMOLIK В.
s. 85-95
Wpływ azotanu (V) miedzi (II) i azotanu (V) ołowiu (II) na aktywność enzymów glebowych
Influence of cuprum (II) nitrate (V) and lead (II) nitrate (V) on the soil enzymes activity
OLSZOWSKA G.
s. 97-104
Wpływ pożaru w nadleśnictwie Rudy Raciborskie na aktywność enzymatyczną gleb
The influence of forest fire in Rudy Raciborskie district on the activity of soil enzymes
NADANY P., SAPEK A.
s. 105-112
Zależność między stężeniem żelaza a absorbancją w wodach gruntowych i powierzchniowych z obiektów gleb torfowych
The relationship between absorbance and iron concentration in ground and surface water on the area of peat soils
KALEMBASA S., CHROMIŃSKI P.
s. 113-119
Zawartość składników nawozowych w żytnim i ziemniaczanym wywarze gorzelnianym
The content of nutrient elements in rye and potato wort
SKŁODOWSKI P.
s. 121
Podziękowanie dla Profesora Henryka Pondla
Thanks to Professor Henryk Pondel

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam