PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2001 - 52(3/4)

PRACZ J.
s. 5-16
Właściwości naturalnych gleb słonych występujących w pobliżu jeziora Resko Przymorskie
Properties of natural saline soils at Resko Przymorskie Lake
PRACZ J., KWASOWSKI W.
s. 17-31
Charakterystyka zasolenia gleb siarczkowych i kwaśnych siarczanowych w rejonie Mrzeżyna
Salinity of sulphide soils and sulphate soils in the Mrzeżyno zone
KASZUBKIEWICZ J., WĄTOR I., KIEŁBOWICZ J.
s. 33-43
Retencja i przepuszczalność wodna w toposekwencjach górskich gleb łąkowych i leśnych
Water retention and permeability in the toposequence of forest and meadow mountain soils
CZARNOWSKA K., KOZANECKA T.
s. 45-51
Rozpuszczalne formy metali ciężkich w glebach antropogenicznych z terenu Warszawy
Soluble forms of heavy metals in anthropogenic soils of Warsaw area
STANISŁAWSKA-GLUBIAK E., GEMBARZEWSKI H., WRÓBEL S.
s. 53-60
Wyznaczenie liczb granicznych toksycznej dla roślin zawartości w glebie cynku rozpuszczalnego w 1 mol HCl • dm-3
Critical values of phytotoxic soil zinc extracted with 1 mol HCl • dm-3
PRUSINKIEWICZ Z.
s. 61-62
Wspomnienie o Profesorze Feliksie Kazimierzu Terlikowskim
In memory of Professor Feliks Kazimierz Terlikowski
SPIAK Z.
s. 63-65
Wspomnienie o Profesorze Romanie Czuba (1928-2001)
In memory of Professor Roman Czuba (1928-2001)
REDAKCJA
s. 67
Informacja o niektórych konferencjach organizowanych w 2002 roku
Information about some of the conferences organized in 2002

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam