PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2001 - 52(1/2)

PRUSINKIEWICZ Z.
s. 5-21
Smolnice gniewskie - właściwości, geneza, systematyka
Gniew smolnice (vertisols) - properties, origin, systematics
PRACZ J., KWASOWSKI W.
s. 23-37
Charakterystyka kwaśnych gleb siarczanowych występujących w rejonie Mrzeżyna
Characteristics of acid sulphate soils in the Mrzeżyno zone
PRACZ J., KWASOWSKI W.
s. 39-50
Właściwości gleb siarczkowych występujących w rejonie Mrzeżyna
Properties of sulphide soils in the Mrzeżyno zone
KLIKOCKA H., KOMISARCZUK K.
s. 51-58
Agrofizyczny efekt działania orki średniej w glebie płowej z dodatkiem ziemi spławiakowej z cukrowni
Agrophysical effect of medium ploughing on typical lessive soil with mixture of sediment tanks from sugar factory
BADORA A., FILIPEK T., CIEŚLIŃSKI G.
s. 59-68
Występowanie aktywnych form glinu i manganu w glebach z sadów
The occurrence of active forms of Al and Mn in the soils from orchards
NOWAK J., SZYMCZAK J.
s. 69-78
Rola humusu oraz minerałów ilastych w zmniejszaniu inhibicyjnego działania kadmu na fosfatazy glebowe
Role of humus and silt minerals in reduction of inhibition effect of cadmium action on soil phosphatases
ZAGÓRSKI Z.
s. 79-88
Mikromorfologiczna charakterystyka węglanów w rędzinach wytworzonych z margli kredowych
Micromorphological characteristics of carbonates in rendzina soils developed from cretaceous marls
GWOREK B., MACIASZEK D., PIEŃKOWSKA U., POLUBIEC E.
s. 89-97
Klasyczna i mikrofalowe sposoby mineralizacji próbek botanicznych w celu oznaczania mikro- i makroskładników - Badania porównawcze
Classic and microwave ways of mineralization botanical samples to determination micro- and macroelements - Comparative study
KONECKA-BETLEY K.
s. 99-117
Rekonstrukcja przebiegu procesów pedologicznych w późnym plejstocenie i holocenie w środkowej Polsce
Reconstruction of late Pleistocene and Holocene pedological processes in the central Poland
REDAKCJA
s. 119
Wspomnienie o mgr Ewie Marii Chrostowskiej (1931-1999)
In memory of Ewa Maria Chrostowska, M.Sc. (1931-1999)
PONDEL H.
s. 121-181
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej - rok 1999
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy - year 1999

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam