PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2000 - 51(1/2)

NOWAK J., TYRAKOWSKA-BIELEC U., SZYMCZAK J.
s. 5-16
Wpływ chlorku rtęci i niklu na zmiany aktywności fosfataz w czarnych ziemiach
Influence of mercury and nickel chloride on the change of soil phosphatases activity in the black soils
BROGOWSKI Z., CZARNOWSKA K., CHOJNICKI J., PRACZ J., ZAGÓRSKI Z.
s. 17-28
Wpływ stresu solnego na stan chemiczny liści drzew z terenu miasta Łodzi
Influence of salt stress on chemical composition of trees leafs from Łodź city area
KULCZYCKI G.
s. 29-37
Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem na wybrane właściwości gleby oraz plon i pobranie składników pokarmowych przez kukurydzę. Część III
Influence of different potassium fertilization on some soil properties, yield and nutrient uptake by maize. Part III
BOLIGŁOWA E., DZIENIA S.
s. 39-45
Wpływ dolistnego dokarmiania na plonowanie i zawartość makroelementów w ziemniaku w fazie kwitnienia
The influence of foliar nutrition on the yield and macroelements content in the potato during flowering
JÓZEFKOWICZ-KOTLARZ J., PRUSINKIEWICZ Z.
s. 47-64
Dynamika odżywiania 70-letniej sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na siedlisku boru suchego (Cladonio-Pinetum)
Nutrition dynamics of 70-year-old Scotch pine (Pinus sylvestris L.) in a dry coniferous forest (Cladonio-Pinetum) habitat
JACKOWSKA I., BOJANOWSKA M.
s. 65-72
Badania nad formami i rozpuszczalnością metali ciężkich w glebie lessowej
The studies on heavy metals forms and solubility in loessial soil
KOZANECKA T., CZARNOWSKA K., KWASOWSKI W.
s. 73-78
Nagromadzenie metali ciężkich w glebach w otoczeniu stacji benzynowych w Warszawie
Accumulation of heavy metals in the soils near petrol stations in Warsaw
GWOREK B., DEGÓRSKI M.
s. 79-86
Borówka (Vaccinium myrtillus) oraz igły sosny (Pinus silvestris) wskaźnikami zanieczyszczeń środowiska metalami ciężkimi w wybranych siedliskach borowych na obszarze Polski
Bilberry (Vaccinium myrtillus) and pine needles (Pinus silvestris) as indicators of environmental pollution by heavy metals in some pine forests in Poland
GWOREK В., BROGOWSKI Z., DEGÓRSKI M., WAWRZONIAK J.
s. 87-99
Zmiany właściwości fizyko-chemicznych niektórych gleb Białowieskiego Parku Narodowego
Changes of physico-chemical properties of some soils in Białowieża National Park
CIARKOWSKA K.
s. 101-111
Charakterystyka gipsowych rędzin brunatnych
Characteristic of brown gypsic rendzinas
CHODOROWSKI J.
s. 113-124
Charakterystyka warunków występowania i morfologia gleb z orsztynem na obszarze parku krajobrazowego Lasy Janowskie
Characterization of occurrence conditions and morphology of ortstein soils in the Lasy Janowskie landscape park
NOWAK J., KURAN B.
s. 125-133
Dynamika przemian fluoru w glebie z form rozpuszczalnych do nierozpuszczalnych w wodzie (Praca metodyczna)
The dynamics of fluorine transformations in soil from water soluble to insoluble forms
DОMОSŁAWSKA-BARANIECKA M.D.
s. 135-138
Wspomnienie o profesorze Teofilu Cichockim w setną rocznicę śmierci
In memory of Professor Teofil Cichocki in the hundredth anniversary of his death
MERCIK S.
s. 139-140
Wspomnienie o profesorze zw. dr hab. Leszku Kuszelewskim (1922-1999)
In memory of Professor Leszek Kuszelewski (1922-1999)
PONDEL H.
s. 141-206
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej - rok 1998
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy - year 1998

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam