PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1999 - 50(4)

KONECKA-BETLEY K., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., JANOWSKA E.
s. 5-29
Przemiany pokrywy glebowej w Kampinoskim Parku Narodowym (1991-1994)
The alteration trends in the soil cover of Kampinos National Park (1991-1994)
JANOWSKA E.
s. 31-45
Glin w glebach krajobrazów geochemicznych Kampinoskiego Parku Narodowego
Aluminum in the soils of the basic geochemical landscapes of the Kampinos National Park
CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., RUTKOWSKI A., ZAKRZEWSKI S.
s. 47-56
Sezonowe zmiany zawartości N-NH4+ i N-NO3- w glebach leśnych
Seasonal changes in N-NH4+ and N-NO3- concentration in forest soils
CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., JANOWSKA E.
s. 57-64
Skład chemiczny wód podziemnych w Kampinoskim Parku Narodowym
Chemical composition of underground waters at Kampinos National Park
OKOŁOWICZ M.
s. 65-80
Gleby organiczne torfowiska Pożary w Puszczy Kampinoskiej
Organic soils of Pożary site at Kampinos Forest

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam