PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1999 - 50(3)

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PT. „ROLA GLEBY W FUNKCJONOWANIU EKOSYSTEMÓW” 7-10 WRZEŚNIA 1999, LUBLIN, POLSKA

DĘBICKI R., SKŁODOWSKI P.
s. 5-20
Rola gleby w funkcjonowaniu ekosystemów
The role of soil in functioning of ecosystems
BLUM W.E.H.
s. 21-28
Rola gleby w zrównoważonym środowisku - całościowe podejście
The role of soil in a sustainable environment - a holistic approach
TURSKI R.
s. 29-38
Przemiany środowiska glebowego na Wyżynie Lubelskiej w okresie późnego glacjału i w holocenie
Transformation of the soil environment in the Lublin Upland in the late-glacial period and Holocene
KUTÍLEK M.
s. 39-49
Przemieszczanie się zanieczyszczeń w skali pedonu
Transport of pollutants on pedon scale
WALCZAK R.T.
s. 51-66
Modelowanie procesów w systemie gleba-roślina-atmosfera-maszyna
Modelling of processes in soil-plant-atmosphere-machine system
BARAN S.
s. 67-87
Rola gleby w funkcjonowaniu obszarów zdewastowanych/zdegradowanych przez zdarzenia katastrofalne
The role of soil in functioning of areas damaged/degraded by disastrous events
KOBUS J.
s. 89-110
Wzajemne oddziaływanie gleby, rośliny i mikroorganizmów
Interaction between soil, plant and microorganisms
BIAŁOUSZ S.
s. 111-126
Systemy informacji o glebach
Soil information systems
DZIADOWIEC H., BEDNAREK R.
s. 127-134
Problemy dotyczące edukacji na temat gleb w Polsce
Problems concerning soil science education in Poland

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam