PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1999 - 50(1/2)

WANKE A.
s. 5-14
Przemarzanie gleby na polu drenowanym w Puczniewie koło Łodzi
Depth of frost in drained loam soils in Puczniew, near Łodź
MALISZEWSKA-KORDYBACH B., SMRECZAK B.
s. 15-30
Fitotoksyczne oddziaływanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach o zróżnicowanych właściwościach
Phytotoxic activity of policyclic aromatic hydrocabons (PAHs) in soils of different properties
CZARNOWSKA K.
s. 31-40
Metale ciężkie w glebach zieleńców Warszawy
Heavy metals in lawn soils of Warsaw
CZUBA R., SZTUDER H., ŚWIERCZEWSKA M.
s. 41-50
Efekty dolistnego dokarmiania roślin uprawnych. Cz. III. Reakcja roślin na dolistne stosowanie magnezu oraz magnezu i azotu w zabiegu łączonym
The results of leaf nutrition of field crops. Part III. Response of plants to foliar application of magnesium or magnesium combined with nitrogen
CZUBA R., SZTUDER H., ŚWIERCZEWSKA M.
s. 51-60
Efekty dolistnego dokarmiania roślin uprawnych. Cz. IV. Reakcja roślin na dolistne stosowanie magnezu łącznie z mikroelementami oraz magnezu, azotu i mikroelementów w zabiegu łączonym
The results of leaf nutrition of field crops. Part IV. Response of plants to foliar application of magnesium combined with micronutrients or magnesium with nitrogen and micronutrients in one water solution
NOWAK J., NIEDŹWIECKI E., DZIEL M.
s. 61-70
Zasobność gleby płowej użytkowanej sadowniczo w azot łatwo hydrolizujący
Influence of heavy metals on the soil enzyme activity
KORZENIOWSKA J., GEMBARZEWSKI H.
s. 79-84
Potrzeby nawożenia mikroelementami kukurydzy uprawianej na kiszonkę
Silo-maize needs for micronutrients fertilization
CZARNOWSKA K., SZYMANOWSKA-SIEŃCZEWSKA W.
s. 85-96
Zawartość rozpuszczalnych form Mn, Zn, Cu, Pb i Cd w glebach aluwialnych doliny Wisły i Żuławy
The soluble forms of Mn, Zn, Cu, Pb and Cd - Content in alluvial soils of Vistula valley and Żuław area
JAWORSKA H., DĄBKOWSKA-NASKRĘT H.
s. 97-114
Gleby płowe wytworzone z utworów pyłowych Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego i Wysoczyzny Kaliskiej. Cz. III. Skład chemiczny i mineralogiczny
Lessive soils formed from silt deposits from Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie and Wysoczyzna Kaliska region. Part III. Chemical and mineralogical composition
ZAGÓRSKI Z.
s. 115-126
Cechy mikromorfologiczne i niektóre właściwości gleb wapniowcowych z terenu Małych Pienin
Micromorphology and some properties of calcareous soils from Małe Pieniny
GWOREK В., MACIASZEK D., PIEŃKOWSKA U., POLUBIEC E.
s. 127-134
Zastosowanie techniki mikrofalowej do oznaczania pierwiastków w materiale glebowym - Badania porównawcze
Application of microwave techniques in soil material - A comparative study
NALEPKA D.
s. 135-153
Analiza pyłkowa kopalnych i współczesnych poziomów glebowych - Problemy metodyczne
Pollen analysis of fossil and recent soils - Methodological problems
KUSIŃSKA A.
s. 155-156
Profesor zw. dr hab. Czesław Wiktor Święcicki (1911-1997)
In memory of Professor Czesław Wiktor Święcicki (1911-1997)
LICZNAR M.
s. 157-159
Profesor zw. dr hab. Stanisław Kowaliński (1920-1999)
In memory of Professor Stanisław Kowaliński (1920-1999)
PONDEL H.
s. 161-215
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej - Rok 1997
Polish Bibliographical List of Soil Science, Agricultural Chemistry, Tillage and Water Economy - Year 1997

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam