PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1998 - 49(3/4)

PRACZ J.
s. 5-18
Skład chemiczny wód powierzchniowych na terenie Warszawy
Chemical component of surface waters on the Warsaw area
LEWANDOWSKI P., BURGHARDT W., ILNICKI P.
s. 19-29
Metale ciężkie w glebach doliny Warty w obrębie miasta Poznania
Heavy metals in soils of the river Warta valley in Poznań
BIELIŃSKA E.J., DOMŻAŁ H.
s. 31-39
Dynamika różnych form azotu w glebie użytkowanej sadowniczo
The dynamics of various forms of nitrogen in an orchard soil
KOZANECKA T., CHOJNICKI J.
s. 41-49
Mangan dostępny i rozpuszczalny w 20% HCl w glebie płowej sadu jabłoniowego
Manganese available and soluble in 20% HCl in lessive soil of apple orchard
KULCZYCKI G.
s. 51-62
Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem na wybrane właściwości gleby oraz plon i pobieranie składników pokarmowych przez kukurydzę. Część I. Właściwości glebowe
Influence of different potassium fertilization on some soil properties, yield and nutrient uptake by maize. Part I. Soil properties
KULCZYCKI G.
s. 63-72
Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem na wybrane właściwości gleby oraz plon i pobieranie składników pokarmowych przez kukurydzę. Część II. Plon i jego skład chemiczny
Influence of different potassium fertilization on some soil properties, yield and nutrient uptake by maize. Part II. Yield and its chemical composition
BŁASZCZYK W.H.
s. 73-84
Ilościowe zróżnicowanie form magnezu i potasu w glebach różnie użytkowanych
Quantitive variation of magnesium and potassium forms in differently used soils
CHWIL S.
s. 85-95
Wpływ zróżnicowanego nawożenia na stan równowagi jonowej pszenicy jarej, jęczmienia jarego i owsa w warunkach gleby bardzo kwaśnej
Influence of differentiated fertilization on the ionic balance state of spring wheat, spring barley and oats in the conditions of the very acid soil
KLIMOWICZ Z., UZIAK S.
s. 97-104
Wpływ ekspozycji na kształtowanie właściwości glebowych w terenie wyżynnym
Effect of exposition on soil properties in an upland area
LICZNAR S.E., MARUSZCZAK H.
s. 105-118
Charakterystyka gleb kopalnych i współczesnych z rejonu kurhanów neolitycznych na Grzędzie Sokalskiej (Polska SE) przy zastosowaniu metod submikromorfologicznych
Studies of some soils from the locality of neolithic tumuli in Sokal Plateau-Ridge (SE Poland) using submicromorphological methods
KABAŁA С.
s. 119-134
Właściwości gleb na obszarach degradacji lasów w Górach Izerskich (Sudety Zachodnie)
Properties of soils at the forest decay area in Izerskie Mountains (West Sudety Mts.)
RACZUK J.
s. 135-141
Rozmieszczenie mineralnych związków fosforu w glebach piaskowych Niziny Południowopodlaskiej
Distribution of mineral compounds of phosphorus in sandy soils of Południowopodlaska Lowland
KONECKA-BETLEY K., RÓG Z.
s. 143-160
Reliktowe zwietrzeliny w vistulianskich glebach okolic Olsztyna
Relict weathered material in the Vistulian soils of Olsztyn region
RUNOWSKA-HRYŃCZUK B.
s. 161-162
Wspomnienie o Profesorze Henryku Żurawskim (1928-1997)
In memory of Professor Henryk Żurawski (1928-1997)
PONDEL H.
s. 163-237
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1996
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. Year 1996

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam