PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1998 - 49(1/2)

KUSIŃSKA A.
s. 5-16
Skład pierwiastkowy kwasów huminowych jako wskaźnik w określaniu ich właściwości i struktury
Elemental composition of humic acids as an indicator of their properties and structure
KOPER J., PIOTROWSKA A.
s. 17-27
Wpływ różnego systemu uprawy roślin na aktywność glebowej kwaśnej fosfatazy, katalazy i rodanazy
Soil acid phosphatase, catalase and rhodanase activities as affected by different systems of plant cultivation
KOWALKOWSKI A.
s. 29-44
Holoceńskie gleby rdzawe i rdzawe bielicowane w tundrze i tajdze środkowej Szwecji
Holocene rusty and rusty podzolic soils in the tundra and taiga of middle Sweden
DĄBKOWSKA-NASKRĘT H., DŁUGOSZ J., KOBIERSKI M.
s. 45-52
Charakterystyka minerałów ilastych w czarnych ziemiach kujawskich
Characteristics of clay minerals in black earth from Kujawy region
KOWALKOWSKI A., KOCOŃ J.
s. 53-59
Mikrocechy wietrzenia kriopedogenicznego w glebach tundry górskiej środkowej Szwecji
Microtextures of cryopedogenic weathering in soils of the mountain tundra of middle Sweden
SZAFRANEK A.
s. 61-69
Sorpcja fosforanów w glebach rdzawych w relacji do ekstrahowanego glinu i żelaza
Phosphate sorption in relation to extractable iron and aluminium in rusty soils
GWOREK B., BOROWIAK M., KWAPISZ J.
s. 71-78
Wpływ zeolitów skałotwórczych na unieruchomienie kadmu w glebach
Effect of zeolite-bearing rocks upon inactivation of cadmium in soils
POKOJSKA U., DZIADOWIEC H., PLICHTA W., ZAŁUSKI T.
s. 79-86
Wpływ antropogenicznych przekształceń szaty roślinnej na glebę leśną w Gorznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym
Effects in anthropogenic changes in vegetation on forest soil in Gorzno-Lidzbark landscape park
KONECKA-BETLEY K., OKOŁOWICZ M.
s. 87-94
Fosfor jako wskaźnik działalności człowieka w plejstocenie
Phosphorus as indicator of the man activity in Pleistocene

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam