PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1996 - 47(supl.)

MATERIAŁY Z SESJI NAUKOWEJ „GLEBY NIZINY MAZOWIECKIEJ” POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PROF. DR HABIL. ARKADIUSZA MUSIEROWICZA W TRZYDZIESTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI

CZERWIŃSKI Z.
s. 7-8
Wspomnienie o profesorze Arkadiuszu Musierowiczu w trzydziestą rocznicę śmierci (1894-1966)
In memory of Professor Arkadiusz Musierowicz in the thirtieth anniversary of his death (1894-1966)
BROGOWSKI Z.
s. 9-21
Ogólna zawartość składników we frakcjach granulometrycznych <0,1 mm w glebie glejobielicowej
The total content of elements in grain <0,1 mm in diameter separated from gley-podzolic soil
KOZANECKA T., KĘPKA M.
s. 23-30
Wpływ czynników agro-ekologicznych na właściwości fizyczne gleby w sadzie jabłoniowym
Influence of agro-ecological factors on physico-chemical properties of the soil of apple orchard
OKOŁOWICZ M., BROGOWSKI Z.
s. 31-41
Związki energetyczne we frakcjach granulometrycznych niektórych gleb
Energetic compounds in the granulometric fractions of some soils
CZARNOWSKA K.
s. 43-50
Ogólna zawartość metali ciężkich w skałach macierzystych jako tło geochemiczne gleb
Total content of heavy metals in parent rocks as the reference background levels of soils
GWOREK B., JESKE K.
s. 51-63
Pierwiastki śladowe i żelazo w glebach uprawnych wytworzonych z utworów glacjalnych
The trace elements and iron contents in arable soils formed from glacial materials
GWOREK B., CZARNOWSKA K.
s. 65-73
Metale ciężkie w glebach wytworzonych z utworów aluwialnych i eolicznych okolic Warszawy
Heavy metals content in alluvial and dune soils from Warsaw environs
KOZANECKA T., REKOSZ-BURLAGA H., RUSSEL S.
s. 75-84
Aktywność mikrobiologiczna gleby w sadzie jabłoniowym w zależności od sposobu jej utrzymania, nawożenia azotem i wapnowania
Effect of apple orchard soil management system, liming and nitrogen fertilization in biological activity
KUSIŃSKA A.
s. 85-96
Wpływ systemu uprawy żyta i ziemniaków na zawartość i skład frakcyjny próchnicy glebowej
The effect of the system of rye and potatoes cultivating on the contents and fractional composition of the humus in the soil
CZERWIŃSKI Z., KACZOREK D.
s. 97-101
Właściwości i typologia gleb wytworzonych z rudy darniowej
Properties and classification of soils developed from bog iron ore
KONECKA-BETLEY K., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., NALEPKA-PAPERZ D., WASYLIKOWA K.
s. 103-112
Przemiany środowiska Puszczy Kampinoskiej w późnym glacjale i holocenie na przykładzie osadów organicznych torfowiska w Wilkowie (Polesie Stare)
Changes of natural environment in late Pleistocene and Holocene at the Kampinoski National Park - case study of the Wilkow (Polesie Stare) peat-bog
KONECKA-BETLEY K., JANOWSKA E.
s. 113-123
Wiek i pochodzenie osadów a niektóre procesy glebotwórcze
Age and origin of sediments and selected soil-forming processes
ZAGÓRSKI Z.
s. 125-135
Granulometryczne wskaźniki procesów pedo- i litogenezy w glebach niejednorodnych wytworzonych z osadów glacjalnych
Granulometric indices of litho- and pedogenic processes in non-uniform soils developed from glacial deposits
CHOJNICKI J.
s. 137-144
Cyrkon w madach środkowej Wisły i Żuław
Zirconium in alluvial soils of central Vistula Valley and Żuławy
KWASOWSKI W.
s. 145-152
Zasolenie gleb i skład jonowy soli łatwo rozpuszczalnych w wodzie w rejonie wpływu Elektrociepłowni Siekierki
Soils salinity and composition of readily soluble salts in soils in the vicinity of thermal electric power station Siekierki

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam