PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1996 - 47(1/2)

OSTROWSKI J.
s. 5-10
Wpływ makroporów glebowych na wymywanie herbicydów amidowych
Influence of soil macropores on amide herbicide leaching
RUSZKOWSKA M., KUSIO M., SYKUT S.
s. 11-22
Wymywanie pierwiastków śladowych z gleby w zależności od jej rodzaju i nawożenia (badania lizymetryczne)
The leaching of trace elements from soils as influenced by soil type and fertilization (lysimetric study)
RUSZKOWSKA M., KUSIO M., SYKUT S., MOTOWICKA-TERELAK T.
s. 23-32
Zmiany zawartości pierwiastków śladowych w glebach w warunkach doświadczenia lizymetrycznego (1991-1994)
The change of trace elements content in soils in the lysimetric experiment (1991-1994)
OKOŁOWICZ M.
s. 33-46
Właściwości sorpcyjne frakcji granulometrycznych wybranych gleb
Sorption capacity of particle size fractions of selected soils
GWOREK B., BROGOWSKI Z., JESKE K.
s. 47-53
Oddziaływanie syntetycznych zeolitów na pobieranie z gleby metali ciężkich przez sałatę nawożoną osadem ściekowym
Influence of the synthetic zeolites on heavy metals uptake by lettuce from soil polluted by sewage sludge
KOZANECKA T., SCHERER H.W.
s. 55-64
Wpływ nawożenia azotem i potasem oraz sposobu utrzymania gleby w sadzie jabłoniowym na zawartość niewymiennych jonów amonowych w glebie
The influence of nitrogen and potassium fertilization and the soil management system in apple orchard on the content of nonexchangeable NH4-N in soil
FOTYMА M., GOSEK S., SZEWCZYK M.
s. 65-78
Porównanie przydatności różnych metod określania odczynu gleby oraz zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu
A comparison of usefulness of different methods of determination soil pH and content of available forms of phosphorus, potassium and magnesium
ŁABUDA S., CHWIL S.
s. 79-87
Rytm akumulacji biomasy i makroelementów w lędźwianie siewnym (Lathyrus sativus L.)
Rhythm of biomass and macroelements accumulation in grass pea (Lathyrus sativus L.)
MYŚKÓW W., STACHYRA A., ZIĘBA S., MASIAK D.
s. 89-100
Aktywność biologiczna gleby jako wskaźnik jej żyzności i urodzajności
Biological activity of soil as an index of its fertility
BEDNAREK R., KOSKO A., PRUSINKIEWICZ Z., SZMYT M.
s. 101-111
Badania nad genezą wielowarstwowego poziomu próchnicznego na stanowisku archeologicznym w Opatowicach
Study of the origin of a multi-layers humic horizon in archaeological site at Opatowice
BANASZUK H., BANASZUK P., KONDRIATIUK P.
s. 113-122
Gleby na terenie prehistorycznej osady w Haćkach w okolicach Bielska Podlaskiego
The soils on the area of prehistoric site at Haćki near Bielsk Podlaski
ZAWIŚLAK K.
s. 123-125
Wspomnienie o Profesorze Doktorze Michale Skrodzkim (1920-1995)
In memory of Professor Michał Skrodzki (1920-1995)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam