PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1995 - 46(3/4)

CZARNOWSKA K., BRODA D., CHOJNICKI J., TUREMKA E.
s. 5-18
Metale ciężkie w glebach aluwialnych doliny Wisły
Heavy metals in alluvial soils of the Vistula valley
MACIAK F.
s. 19-28
Ocena aktywności biologicznej murszów i torfów na podstawie mineralizacji związków węgla i azotu
Estimation of the biological activity in moorshs and peats on the basis of the carbon and organic nitrogen mineralization
NOWAK W., WOŁOSZYK С.
s. 29-36
Wpływ nawożenia azotowo-potasowego na zawartość białka i włókna surowego w trawach
The influence of nitrogen and potassium fertilization on the content of protein and crude fibre in grasses
SKŁODOWSKI P., ZARZYCKA H.
s. 37-44
Wpływ rolniczego użytkowania gleb na ich niektóre właściwości chemiczne
Influence of agricultural use of soils on their some chemical properties
ZASOŃSKI S.
s. 45-57
Gleby wapniowcowe wytworzone z wybranych ogniw litostratygraficznych fliszu wschodnich Karpat. Cz. III. Skład mineralnych frakcji ilastej
Calcareous soils derived from selected lithostratigraphical units of East Carpathian Flysh. Part III. Mineralogical composition of the clay fraction
CZERWIŃSKI Z., MATUSZYŃSKI M.
s. 59-70
Gleby wytworzone z rudy darniowej
Soil developed from bog iron ore
ZAGÓRSKI Z.
s. 71-93
Mikromorfologiczne cechy procesów lito- i pedogenezy w glebach niejednorodnych wytworzonych z osadów glacjalnych
Micromorphological features of litho- and pedogenic processes in nonuniform soils developed from glacial deposits
BOGDA A.
s. 95-96
Wspomnienie o profesorze dr. hab. Bronisławie Giedrojciu (1922-1994)
In memory of Professor Bronisław Giedrojć (1922-1994)
DĄBKOWSKA-NASKRĘT H., PRUSINKIEWICZ Z.
s. 97-105
Wspomnienie o profesorze Wojciechu Cieśli (1925-1995)
In memory of Professor Wojciech Cieśla (1925-1995)
PONDEL H.
s. 106-152
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1993
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. Year 1993

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam