PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1994 - 45(3/4)

PRUSINKIEWICZ Z., KONYS L., KWIATKOWSKA A.
s. 5-20
Klasyfikacja uziarnienia gleb i problemy z nią związane
Classification of soil texture and related problems
PALUSZEK J.
s. 21-31
Wpływ erozji wodnej na strukturę i wodoodporność agregatów gleb płowych wytworzonych z lessu
The influence of water erosion on the structure and water stability of soil aggregates in the Hapludalfs developed from loess
GORLACH E., GAMBUŚ F.
s. 33-41
Badania metodyczne oznaczania kadmu w glebach i roślinach
Investigations on methods of determination of cadmium in soils and plants
KACZOR A.
s. 43-50
Możliwości wykorzystania niektórych właściwości gleby w ocenie stopnia zanieczyszczenia środowiska kwaśnymi opadami. Cz. I. Siarka w glebie
Possibilities of using some properties of soil in the evaluation of the degree of environment pollution with acid rainfalls. Part I. Sulphur in soil
KACZOR A.
s. 51-58
Możliwości wykorzystania niektórych właściwości gleby w ocenie stopnia zanieczyszczenia środowiska kwaśnymi opadami. Cz. II. Stan zakwaszenia gleby
Possibilities of using some properties of soil in the evaluation of the degree of environment pollution with acid rainfalls. Part II. The degree of soil acidification
BADORA A.
s. 59-64
Reakcja zbóż na silne zakwaszenie gleb. Cz. IV. Wpływ silnego zakwaszenia gleb na skład mineralny owsa w fazie kłoszenia
The response of cereals to strong soil acidity. Part IV. The effect of the strong soil acidity on mineral composition of oat in ear emergence stage
CZARNOWSKA K.
s. 65-75
Akumulacja niektórych metali ciężkich w glebach uprawnych i w liściach selera w pobliżu dróg wylotowych z Warszawy
Accumulation of some heavy metals in arable soils and in celery leaves in the proximity of Warsaw’s exit roads
SKŁODOWSKI P.
s. 77-84
Wpływ użytkowania gleb na akumulację i jakość związków próchniczych
Influence of soil use on transformation of organic matter
KONECKA-ВETLEY K., ZAGÓRSKI Z.
s. 85-96
Wpływ interglacjalnych procesów glebotwórczych na cechy mikromorfologiczne gleb kopalnych wytworzonych z lessów
Influence of interglacial soilforming processes on the micromorphological traits of the fossil soils developed from loesses
CHOJNICKI J.
s. 97-107
Czarne ziemie równiny Błońsko-Sochaczewskiej wytworzone z pokrywowych utworów pyłowych
Black earths developed from the cover silts of the Błonie-Sochaczew Plain
RESZEL R.S., BARAN S., FLIS-BUJAK M., RESZEL H.
s. 109-117
Wpływ ziemi spławiakowej na substancję organiczną, aktywność biologiczną gleb oraz plon roślin
The influence of sugar beet washing earth on organic matter and biological activity of the soil and yield of plants
TERELAK H.
s. 119-122
Wspomnienie o profesorze doktorze Tadeuszu Witku (1929-1993)
In memory of Professor Tadeusz Witek (1929-1993)
PONDEL H.
s. 123-185
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1992
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy - 1992
Polnische Literaturversammlung aus dem Gebiet der Bodenkunde Agrikulturchemie, Bodenbearbeitung und Wasserwirtschaft - 1992

Bibliographie polonaise concernant: pedologie, chimie agricole, agricultureet l’amenagement des eaux - 1992

Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1992

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam