PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1994 - 45(1/2)

PRUSINKIEWICZ Z., BEDNAREK R., KOŚKO R., SZMYT M.
s. 5-19
Wiek, właściwości i geneza wstęg iluwialnych w świetle badań paleopedologicznych i archeologicznych
Age, properties and genesis of illuvial bands in the light of paleopedological and archaeological investigations
NIEDŹWIECKI E., KOŹMIŃSKI C.
s. 21-26
Produkcja rolna na glebach lekkich w strefie ochronnej ujęcia wody pitnej z jeziora Miedwie dla Szczecina
Agricultural production on light soil in the protective zone of Miedwie Lake water intake for Szczecin
KOPAŃSKI K., KAWECKI Z.
s. 27-36
Właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne mady brunatnej ciężkiej w warunkach Żuław Wiślanych
The physical, physico-chemical and chemical properties of heavy alluvial brown soil in the natural condition of the Żuławy Region
CZARNOWSKA K., GWOREK В.
s. 37-43
Pierwiastki śladowe w warzywach liściowych i owocach z ogrodów działkowych Dzielnicy Warszawa-Mokotów
Trace elements in leafy vegetables and fruits from allotment gardens of Warszawa-Mokotów District
CZARNOWSKA K., GWOREK В., SZAFRANEK A.
s. 45-54
Akumulacja metali ciężkich w glebach i warzywach korzeniowych z ogrodów działkowych Dzielnicy Warszawa-Mokotów
Accumulation of heavy metals in soils and root vegetables from allotment gardens of Warszawa-Mokotów District
CIEŚLIŃSKI G., MERCIK S.
s. 55-66
Wpływ wapnowania gleby surowcami odpadowymi przemysłu górniczo-hutniczego na przemieszczanie się cynku w glebie oraz jego kumulację w roślinach i owocach truskawki (Fragaria grandiflora Duch.)
Effect of applied industrial waste limes on soil Zn distribution and its concentration in strawberry (Fragaria grandiflora Duch.) plants and fruit
KOPAŃSKI K., KAWECKI Z.
s. 67-75
Wpływ nawożenia azotem i obornikiem na wzrost i plonowanie dwóch odmian truskawek w warunkach Żuław Wiślanych
Effect of nitrogen and farmyard manure fertilization on the growth and yield of two varieties of strawberries in the conditions of the Żuławy Region
BADORA A., FILLIPEK T.
s. 77-83
Reakcja zbóż na silne zakwaszenie gleb. Cz. II. Wpływ silnego zakwaszenia gleb na skład mineralny pszenicy w fazie kłoszenia
The response of cereals to strong soil acidity. Part II. The effect of strong soil acidity on mineral composition of wheat in ear emergence stage
BADORA A., FILIPEK T.
s. 85-90
Reakcja zbóż na silne zakwaszenie gleb. Cz. III. Wpływ silnego zakwaszenia gleb na skład mineralny jęczmienia w fazie kłoszenia
The response of cereals to strong soil acidity. Part III. The effect of the strong soil acidity on mineral composition of barley in ear emergence stage
KORZENIOWSKA J.
s. 91-99
Potrzeby nawożenia cynkiem kukurydzy uprawianej na kiszonkę w świetle wyników doświadczeń polowych
Zinc demands of silo-mais in field trials
RESZEL R.S., KLIKOCKA H.
s. 101-107
Możliwość zastąpienia nawozów mineralnych ziemią spławiakową w uprawie buraka cukrowego
Possibility of the use of sugar-beet washing earth in the growing of sugar-beet instead of mineral fertilizers
POKOJSKA U.
s. 109-117
Nowe poglądy na toksyczność różnych form glinu
New views on the toxicity of various aluminium species
PONDEL H.
s. 119-122
Wspomnienie o Profesorze Michale Strzemskim (1912-1992)
In memory of Professor Michał Strzemski (1912-1992)
KASZUBIAK H., MYŚKÓW W.
s. 123-126
Wspomnienie o Profesor Julii Gołębiowskiej (1913-1993)
In memory of Professor Julia Gołębiowska (1913-1993)

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam